A7 ARENA Holešovický pivovar - objekt B

A7 ARENA Holešovický pivovar - objekt B
Jakýkoliv urbanistický záměr na tak výjimečném místě, jako je bývalý Měšťanský pivovar, musí vybízet k plnému využití hodnot historických objektů i energií nabité industriální atmosféry místa.
Architektonický přístup k historickým stavbám, byl zaměřen na tři základní vrstvy: restaurování fasád čistým a pravdivým způsobem; citlivé úpravy, odkrývající nosné konstrukce, vyjadřující nové funkce a nový život v rekonstruovaných stavbách; nové lehké a transparentní prvky, předsazené, nebo naopak "vložené" do těl stávajících objektů.
Návrh interiéru byl odvozen z celkového architektonického záměru a znovu se zde objevují tři hlavní koncepční vrstvy: rekonstrukce původních pivovarských prostor a povrchů se spoustou prostorových variací; vložení átrií - světlo přinášejících elementů, speciálních povrchů a potřebného zázemí pro nové funkce; a nakonec vrstvu nejvíce nestálou, vzniklou požadavky nového uživatele.
Vztah mezi budovou a jejím uživatelem, společností Ringier, je harmonický. Výjimečné prostory, prostoupené jakousi industriální poezií, s uživatelskými požadavky mnoha oddělení a redakcí časopisů, které musely být separovány a zároveň propojeny, jsou kompletně vyřešeny.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od CMC architects, a.s.