Bytový dům Jeseniova

Bytový dům Jeseniova
Address: Jeseniova, Žižkov, Prague, Czech Republic
Project:2006
Completion:2006 - 2007
Built Up Area:320 m2
Site Area:492 m2
Built Up Space:8480 m3


Stavebním pozemkem pro novostavbu byla čistá proluka mezi dvojicí nedávno dokončených bytových domů. Ty na sebe nenavazovaly výškou, líc uliční a dvorní fasády nebyl u obou objektů stejný a rovnoběžný, stejně jako bylo diametrálně jiné výškové uspořádání zahradní části. Navrhnout osobitý dům mezi oba sousedy a přitom zohlednit všechny tyto danosti se stalo hlavním mottem návrhu.
Uliční fasáda vstupního podlaží je negativně zalomená směrem do parcely. Negativní prolomení reaguje na osu ústí kolmé Blahoslavovy ulice, pozitivní zalomení ostatních nadzemních podlaží vystupuje 0,75 m nad chodník. Zalamování fasád je hlavním momentem řešení. Zlepšuje západní proslunění bytů směrem do ulice, na uliční i dvorní straně pomáhá plynulému vyrovnání nestejné úrovně fasád obou sousedů.
Hmotový koncept domu je jinak založen na jednoduchosti a jasné, čitelné struktuře objektu. Ze zalamované hmoty 1. PP až 5. NP se vysouvá forma arkýře, nejvyšší podlaží logicky ustupuje. Dvorní strana opět prolamovanou fasádou se dvěma sloupci balkónů plně reflektuje obytný charakter domu.
Úprava zahrady domu je ovlivněna úpravami značně svažitého terénu. Po odstranění staré opěrné zdi byl svah terasovitě upraven gabionovými zídkami do tří úrovní, jednotlivé úrovně jsou pak přístupné jednoramennými schodišti.
Hlavní nástup do domu je veden v místě negativního zalomení. Vertikální komunikace (schodiště a výtah) jsou umístěny uvnitř dispozice, aby se podařilo uvolnit fasády pro obytné místnosti. Kabina výtahu se pohybuje přímo vlastním schodišťovým prostorem, prosklenou šachtou je zajištěno prosvětlení schodiště ze střešního světlíku.
Dům má 3 podzemní a 6 nadzemních podlaží. Vstupní podlaží je uvažováno jako podzemní (1. PP), protože v dvorní části pozemku jsou pod úrovní terénu a na jeho střeše, přesahující přes půdorysný obrys nadzemní části, navrženy terasy spodních bytů. Vstupní podlaží, kromě vstupní haly, schodiště a potřebného zázemí bytového domu, obsahuje pronajímatelný prostor pro obchod či služby. Ten má samostatný vstup s výlohou z ulice a zasahuje až do zadní části pozemku, kde je prosvětlen střešními světlíky z úrovně teras bytů.
Ve 2. a 3. podzemním podlaží jsou sklepní kóje, zázemí domu a podzemní parking s kapacitou 18 automobilů, který je komunikačně napojen hydraulickým autovýtahem do Jeseniovy ulice při západní štítové stěně domu.
Od 1. NP do 5. NP je princip řešen totožně – na každém patře jsou 3 bytové jednotky. V 6. NP byl realizován jeden větší byt s průběžnými terasami po obou stranách domu.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Dvorni pruceli
A.J.K.
08.02.09 01:42
fotky interieru
stepank
09.02.09 11:25
show all comments

more buildings from VYŠEHRAD atelier