Přednáška mjölk architekti na FUA TUL

Jan Mach a Jan Vondrák / Mjölk LAB

Pořadatel
FUA TUL

Místo konání
Fakulta umění a architektury, posluchárna F12, 2. NP budova F2, Husova 1290/75, Liberec 1

Začátek
út 13.12.2022 17:00

Odkaz
www.facebook.com ...
Přednášky

Liberec

Jan Mach
Jan Vondrák
mjölk architektiVložil
Tisková zpráva
Mjölk - v každém novém projektu hledáme možnosti, jak uplatnit moderní výrobní procesy, ekologický přístup či zatím jen zřídka používané materiály. Vývoj je součástí naší práce a dnešní doba je plná výzev a očekávání, které nás nutí držet krok a možná někdy i trochu popoběhnout dopředu. Konečně můžeme díky novým technologiím stavět chytře, rychle, efektivně a s minimalizovanými dopady na životní prostředí. Rádi bychom vám vyprávěli o naší cestě, o tom, co zrovna děláme i o tom, co se teprve chystá.

Mjölk - in every new project, we look for opportunities to apply modern production processes, an ecological approach or materials that are rarely used so far. Development is part of our work, and today's times are full of challenges and expectations that force us to keep up and maybe sometimes even run a little ahead. Finally, thanks to new technologies, we can build smartly, quickly, efficiently and with minimized impacts on the environment. We would like to tell you about our journey, what we are currently doing and what is yet to come.
0 komentářů
přidat komentář

Související články