Přednáška mjölk architekti na FUA TUL

Jan Mach a Jan Vondrák / Mjölk LAB

Source
FUA TUL
Publisher
Tisková zpráva
13.12.2022 07:45
Lectures

Czech Republic

Liberec

Jan Mach
Jan Vondrák
mjölk architekti

Mjölk - v každém novém projektu hledáme možnosti, jak uplatnit moderní výrobní procesy, ekologický přístup či zatím jen zřídka používané materiály. Vývoj je součástí naší práce a dnešní doba je plná výzev a očekávání, které nás nutí držet krok a možná někdy i trochu popoběhnout dopředu. Konečně můžeme díky novým technologiím stavět chytře, rychle, efektivně a s minimalizovanými dopady na životní prostředí. Rádi bychom vám vyprávěli o naší cestě, o tom, co zrovna děláme i o tom, co se teprve chystá.

Mjölk - in every new project, we look for opportunities to apply modern production processes, an ecological approach or materials that are rarely used so far. Development is part of our work, and today's times are full of challenges and expectations that force us to keep up and maybe sometimes even run a little ahead. Finally, thanks to new technologies, we can build smartly, quickly, efficiently and with minimized impacts on the environment. We would like to tell you about our journey, what we are currently doing and what is yet to come.
0 comments
add comment

Related articles