2003 - absolvoval školu architektury na Sint-Lucas Ghent

Realizace a projekty