Vltavská filharmonie - soutěžní návrh 3. místo

Vltavská filharmonie - soutěžní návrh 3. místo


Spoluautoři: Kaja Stopar, Blaž Goričan, Martin Tomažič, Rok Primažič, Mitja Usenik, Samo Bojnec, Valentin Tribušon Ovsenik
Spolupráce: Miomir Mijić, Gašper Blejec, Niko Kristanič
Anotace návrhu:
Nová Vltavská filharmonie je koncipována jako koncentrovaný objem – vertikální řada na sebe naskládaných koncertních sálů, které „uvolňují“ okolní pozemek, aby se mohl rozvíjet jako velký park/náměstí. Stohováním koncertních sálů je dosaženo optimálního rozložení prvků budovy, což umožňuje současné využití všech funkcí budovy. Velké lobby a foyery, vznášející se nad střechami města, poskytují panoramatický výhled na celé město. Tři koncertní sály skryté uvnitř nabízejí nejlepší možný hudební zážitek a jsou završeny koncertní scénou pod širým nebem na střeše, s kavárnami a restaurací sloužícími uživatelům a návštěvníkům budovy i města. Průsvitný plášť z litého skla, opona zavěšená mimo objem, se v noci třpytí nad Prahou.

Hodnocení poroty:
Porota ocenila především velkorysé architektonické řešení unikátního solitérního objektu s měřítkem odpovídajícím širšímu kontextu budoucí zástavby Holešovic a meandru Vltavy. Z urbanistického a krajinářského pohledu je v návrhu přesvědčivě řešeno umístění objektu a rozdělení prostranství na část náměstí, parku a nábřeží a s celkově dobrou prostupností řešeného území. Vhodně jsou také ve všech směrech navrženy vazby na okolí, umístění vzrostlých stromů v místech rostlého terénu a rozmanitá biodiverzita krajinářského řešení.
V dispozici objektu jsou racionálně a přehledně uspořádané všechny požadované funkce s krátkými vazbami mezi jednotlivými provozními soubory. Komplexně je řešeno architektonické a akustické řešení koncertních i víceúčelových sálů. Vhodně je umístěno zázemí všech provozů filharmonie, umístění kreativního hubu a knihovny v nižších patrech, s dobrou přístupností pro veřejnost. Umístění vyhlídkové terasy a otevřené tribuny s výhledem na panorama Prahy zaručuje kontakt s městem. Hmota stavby působí elegantním a důstojným dojmem všemi směry a všechny fasády působí rovnocenným dojmem jak při pohledu zblízka, tak v celkovém panoramatu města.
Přesvědčivé, odvážné a zároveň racionální je konstrukční a technologické řešení stavby. Kontextuální je materiálové řešení exteriérového fasádního pláště a interiérového obložení sálů. Řešení fasády objektu umožňuje vizuální kontakt mezi interiérem a exteriérem, s denním osvětlením většiny místností. Zvolený koncept zároveň ve větší míře umožňuje budoucí flexibilitu a variabilitu.
Vhodné je také řešení náplavky, nábřeží a prostoru pod viaduktem s dobrou a plynulou přístupností na platformu parku a náměstí kolem objektu filharmonie. Dopravní a logistické řešení podzemního parkoviště a zásobovacího dvora je provozně dobře zvládnuté.
Porota považuje za méně vhodné přeložení nábřežní komunikace v podzemí na nižší úroveň, především s ohledem na navazující infrastrukturu v místech Negrelliho viaduktu a tramvajové trati. Problematické se jeví z hlediska dopravy podzemní úrovňové křížení chodců přicházejících od metra, respektive od řeky a frekventované komunikace nábřeží Kapitána Jaroše.
K dalšímu prověření je větší objem a výška stropu hlavního sálu a navržené kapacity vertikálních komunikací a výtahů s ohledem na provoz a požární bezpečnost. Problematická může být blízkost multifunkčního a koncertního sálu z pohledu akustiky při souběhu různých akcí. Celkově větší objem navržené stavby může také navýšit stavební i provozní náklady, například při údržbě fasády.
Z pohledu památkové péče se navržený objem jeví jako příliš velký a dominantní.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od bevk perović arhitekti