Vila u Vltavy

Vila u Vltavy
Adresa: E. Pittera 15, České Budějovice, Česká republika
Projekt:2003-04
Realizace:06/2004 - 05/2006
Užitná plocha:328 m2
Zastavěná plocha:122 m2
Plocha pozemku:881 m2
Obestavěný prostor:1319 m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Pozemek určený na stavbu leží na břehu Vltavy, ve vilové čtvrti blízko centra Českých Budějovic. Hmota a objem domu odpovídá okolní zástavbě, stavební čára ulice je respektována. Osazení na pozemku  a jeho půdorysná velikost domu na pozemku úzce souvisí s technickým řešením úlohy. Západní část pozemku je na místě zavezeného původního koryta Vltavy. Garážové stání je řešeno v pruhu podél východní hranice pozemku.Slouží pro dvě trvalé stání majitele domu. V rohu severozápadním je vjezd vraty tvořenými dvěma modulovými poli oplocení pro rezervní stání.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Hmota vily je navržena jako abstraktní krychle z pohledového betonu. Vnitřní užitný objem je 10x10x10 metrů. Tento základní objem je zvnějšku dále tvarován "vybíráním" nebo naopak "přidáváním" dalších objemů.

Základním motivem tohoto tvarování je velký otvor "vybraný" do jižní fasády, do kterého jsou orientovány téměř všechny obytné a pobytové prostory - obývací pokoj v patře, terasa v druhém patře a do ní ložnice, v přízemí je do tohoto otvoru orientován prosklený strop bazénu. Druhotně tento velký otvor osvětluje taktéž jídelnu, ložnice částečně pracovnu. Podobným prvkem, ale menšího měřítka, je zářez vedený jako světlík přes střechu přecházející v prosklení na severní fasádu. Dalším motivem tvarování je přidávání menších objemů k lícům fasád - arkýř na západní fasádě a zádveří. Ostatní otvory jsou pouze vynechány ve zdivu, případně doplněny "vloženými prvky" - okno do pracovny.

Původně měly být plochy pohledového betonu ponechány v interiéru v "syrové" podobě. Při realizaci byly na přání investora pojednány výraznými barevnými nátěry. Tyto barevné plochy jsou navrženy tak, aby se projevovaly skrze otvory ve fasádách na vnějšku stavby. Vnější plášť byl z původně zamýšleného pohledového betonu zaměněn těsně před realizací na obezdívku z černých lícových cihel.

Vnitřní uspořádání stavby je navrženo na jako prostorově rozmanitá struktura -"raumplan". Tato struktura vzniká na základě jednoduchého dispozičního schématu asymetricky umístěného kříže do půdorysu čtverce. Ramena tohoto kříže (stěny) jsou uzavírána nebo naopak otevírána, čímž se zavírají, nebo propojují jednotlivé prostory. Další rozměr práce s prostorem je ve vertikálním směru. Trakt zázemí má vložené patro mezaninu, které se v obytném traktu projevuje uvolněním výšky umocněné výškovými rozdíly v podlaze mezi obývákem a jídelnou.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Dispoziční řešení souvisí s prostorovým rozvržením stavby. V přízemí se do domu vstupuje ze severní fasády při východním nároží přes mírně předsazené zádveří do vstupní haly. Ze vstupní haly je po schodišti přístupné první patro a přes halu je do ní otevřen bar - společenská hala. Přes bar je přístupný prostor bazénu se zázemím - saunou, sprchou, odpočívárnou a whirpoolem. Prostor bazénu a baru je vzájemně oddělen pouze prosklenou stěnou. Z baru je prosklenou stěnou přímo přístupná zahrada - resp. terasa před ní.

Z baru je pod schodišťovým ramenem schodiště do suterénu. V suterénu vznikl prostorovým rozvržením nadzemních podlaží prostor pod hostinským pokojem ve zvýšeném přízemí, aniž by došlo k prohlubování základů stavby v tomto místě. Sklep je navržen pro skladování potravin a pro technické zázemí domu. Je v něm umístěna kotelna a veškerá bazénová technologie. Sklep a bazén s technologickými "ochozy" je součástí jedné železobetonové vany, která souvisí s koncepcí založení stavby.

První patro je přístupné dvěma schodišťovými rameny z haly. Z prvního schodišťového ramene se vstupuje na zvýšenou úroveň přízemí - do hostinského pokoje. Hostinský pokoj je přístupný přes předsíň s koupelnou.

V patře se vstupuje do obytného podlaží, které se skládá ze vzájemně prostorově propojených prostor jídelny, kuchyně a obývacího pokoje. O půl patra výše je na úrovni mezzaninu umístěna pracovna, která je prosklenou stěnou otevřena do obývacího pokoje. Na této úrovni je také situována toaleta a prostor pro domácí práce - praní, úklid.

Z úrovně mezzaninu se jednoramenným schodištěm vstupuje do druhého patra, kde je situována klidová zóna ložnic. Do hlavní ložnice je přístup přímo naproti schodišti. Ložnice je prosklenou stěnou otevřena  na velkou terasu. Přímo z ní je přístupná velká koupelna, která je průchozí do předsíňky před toaletou. Dětské pokoje jsou navrženy v druhém traktu tak, že mohou nejprve sloužit jako jeden velký prostor, který lze později bez problémů dělit na dvě samostatné místnosti s vlastním hygienickým zázemím.

NOSNÉ KONSTRUKCE
Stavba je založena jednak na vyztužených základových pasech a na železobetonové vaně. Jako železobetonová vana je řešena západní polovina objektu, ve které se nachází suterén, bazén včetně technologie, schodiště. Nosná konstrukce stavby je navržena jako stěnová prostorová konstrukce z monolitického železobetonu.
Vnější svislé konstrukce jsou řešeny jako sendviče (o celkové síle 450 mm) ve složení vnitřní nosná stěna tl. 20 cm z železového betonu 12 cm tepelné izolace z extrudovaného polystyrénu, 4 cm  vzduchová mezera a 15cm obezdívky lícových cihel. Jako nosné konstrukce terasy v 1. NP a části terasy ve 2.NP využíváme svařenou  ocelovou konstrukci s výplněmi z pororoštu 30 mm. Střešní konstrukce je navržena  jako obrácená plochá  zelená střecha s extenzivní zelení a jako pochozí terasa s dřevěnými rošty.
8 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Krása
Michal Žáček
13.11.06 08:38
Krása 2
Daniel John
13.11.06 11:24
Skutečně důstojný dům.
jan.vlcek
23.11.06 11:47
Zaujatej fotograf?
Martin Vávra
19.12.06 05:51
zaujatej Vávra
jimnas
20.12.06 07:19
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Atelier UM