Rekonstrukce administrativní budovy firmy Milos

Rekonstrukce administrativní budovy firmy Milos
Investor:Milos s.r.o.
Projekt:2003-04
Realizace:2004-05
Užitná plocha:2344 m2
Zastavěná plocha:973 m2
Obestavěný prostor:11489 m3
Náklady:20 000 000 CZK


Administrativní budova firmy Milos se nachází v areálu bývalých Roudnických strojíren a sléváren. Stavba byla postavena v roce 1998 zároveň s výrobní halou jako její administrativně sociální přístavba pro bývalé strojírny. Době vzniku odpovídal celkově špatný stavebně technický stav a celkové provedení, nepřijatelné pro potřeby nového majitele. Rekonstrukce byla proto zaměřena na sanaci stavebního stavu konstrukcí i povrchových úprav a na zlepšení architektonického standardu domu. Velká péče ze strany investora byla věnována vytvoření kvalitního pracovního prostředí a zázemí pro zaměstnance, což se kromě vlastní stavby promítlo i na (právě realizovaném) řešení sadových úprav s hřištěm a odpočinkovými plochami.
Architektonickým řešením se návrh snaží respektovat charakteristickou atmosféru domu a naplnit ji formou odpovídající současným potřebám i představám o standardu kancelářského prostoru a reprezentativnosti firmy nového majitele. Zachovává a podtrhuje horizontální charakter objektu spolu s pravidelným rastrem oken. Barevně i prosklenou plochou akcentuje původní tři výrazné závětří vstupů. Plocha fasády je zateplena minerální vlnou a obkladovým deskovým systémem firmy Cembrit, který je na některých meziokenních panelech lokálně doplněn kontaktním systémem z pěnového polystyrénu a tenkovrstvou probarvenou omítkou. Stávající okna jsou nahrazena okny s izolačními dvojskly, také otvory zasklené sklobetonem jsou nahrazeny okny stejného dělení. Dále dochází k úpravě vstupů, je změněna barevnost a materiál k fasádě přidaného "rámu" závětří pomocí plechového obkladu, sklobetonová stěna v přízemí je nahrazena prosklenou stěnou s dveřmi.
Prostory schodišť jsou přeštukovány, nosný systém montovaného železobetonového skeletu je přiznán očistěním od původní omítky a nahozen novou - hrubou cementovou. Stávající povrch podest a ramen je opatřen teracem v černé barvě. Ocelové zábradlí je nahrazeno novým z atypických pororoštů, místo příček a plných dveří oddělujících schodišťové prostory od chodeb jsou navrženy celoprosklené dvoukřídlé dveře zasklené bezpečnostním sklem.
Nedochází k zásadní změně dispozice, pouze k "přemisťování" příček - mění se proporce některých prostorů. Zásadnější změna je provedena pouze na toaletách, které jsou řešeny zcela nově. Nejvíce úprav se odehrává ve třetím podlaží, kromě změn v dispozicích se týkají nových nadsvětlíků příček mezi kancelářemi, provedení nových povrchů, výměny prvků přidružené stavební výroby, provedení dutinové instalační podlahy, výměny a skrytá přiznaných instalací.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Rekonstrukce socialistických budov
Martin Švec
14.01.10 05:31
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Atelier UM