Územní studie Pomezí

Územní studie Pomezí
Na první pohled nenápadný pozemek na úpatí stolové hory Vidoule nabízí výjimečné výhledy přímo na samotné centrum Prahy. Přímá návaznost na přírodní park Košíře - Motol a dobrá dostupnost do živého městského jádra na Andělu nabízí skvělé podmínky pro klidné bydlení ve městě.

V řešeném území jsme vyčlenili dva svébytné samostatné celky. Základ jejich uspořádání jsme vystavěli na jasném a přesném vymezení soukromých a veřejných ploch uliční čarou. Tím vzniká silná identita veřejných prostranství. V přímé reakci na topografii místa a jeho přírodní charakter tvarujeme ulice měkkými křivkami, které vytváří vždy jeden spojený sdílený prostor v každém samostatném celku. Namísto jednotvárné komunikace vytváříme sled pěti drobných náměstí se vzrostlými stromy.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o. baumschlager eberle