Sociální bydlení Poljane

Sociální bydlení Poljane
Adresa: Engelsova ulica, Maribor, Slovinsko
Investor:Housing Fund Maribor and Housing Fund of Slovenia
Projekt:2002-05
Realizace:2005-07


Sociální bydlení Poljane leží v blízkosti rušné křižovatky na okraji Mariboru. Malé sídliště je tvořeno čtveřicí staveb (dvě podélné a dvě věže) s celkem 130 sociálními byty. Projekt byl přísně omezen stávajícím urbanistickým plánem, který musel být naplněn do posledního bodu. Návrh nahrazuje chybějící veřejné prostory společnými prostorami uvnitř staveb. Do objemu stavby jsou vyřezány obří díry – veřejné 'prostory' -, které jsou určeny pro veřejnost. Tyto prostory jsou buď zakryté – navržené jako kryté venkovní hřiště nebo otevřené – jako střešní terasy orientované směrem k slunci.
Jednotlivé byty řazené podél středové komunikační chodby nejsou po typologické stránce nijak výjimečné, ale jejich individualita je vyjádřena pomocí oranžových balkonů přičleněných k půdorysům bytů. Balkony se na fasádě objevují na různých místech, slouží jako zvýrazňující prvek a udávají celému sídlišti dynamickou podobu. Z fasády lze snadno přečíst vnitřní členění celého bloku.
Vyskládané dřevovláknité desky vyznačují jednotlivé byty zatímco průběžně probíhající horizontální pásy ukazují kde se nachází stropní desky. Výběr materiálu pro fasádu a její konečná výraz navazuje na průmyslových charakter okolního prostředí.
bevk perović arhitekti
8 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...Jéje!...
šakal
25.02.09 01:56
socialem s radostí
abakus
25.02.09 03:43
Neplest si design a architekturu
honza
25.02.09 05:06
obklad ?
abakus
26.02.09 09:11
RE HONZA
Eva Posseltová
27.02.09 12:35
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od bevk perović arhitekti