Sídlo Konhefr, Stavby a Interiéry, s.r.o.

Sídlo Konhefr, Stavby a Interiéry, s.r.o.
Adresa: Štverákova 22, Horní Počernice, Praha, Česká republika
Projekt:2007
Realizace:2008-09
Užitná plocha:350 m2
Koncept tohoto projektu nevychází příliš z kontextu daného místa (nevýrazný pozemek v Horních Počernicích), ale spíše ze zadaného programu (sídlo developera, který je zároveň stavební firmou). Protože klient je přímým účastníkem stavebních procesů, chtěli jsme, aby jeho budova odrážela konstrukční a infrastrukturní komplexnost architektury. Výsledkem je koncept založený na myšlence superstruktury: most tvořený dvěma příhradovými vazníky (40 x 3,5 x 6 m), podepřený na třech místech s dramatickými desetimetrovými konzolami. Mezi dvěma vazníky je vytvořen prostor pro admininstrativní sídlo našeho klienta. Prostor je upořádán jako dvoutrakt s chodbou na východní straně a kancelářemi na straně západní. Na jižním konci mostu je zasedací místnost a na severním kancelář majitele. Ocelová příhradová konstrukce byla v interiéru ponechána odkrytá a vyjadřuje tak vztah mezi programem a konstrukcí, klientem a stavbou. Obvodový plášť je tvořen vertikálními sendvičovými panely z vlnitého plechu. Vnitřní strana obvodového pláště je z dýhovaných velkoplošných desek. Z hlavní ulice působí budova jako dlouhý kinetický objekt vznášející se nad zemí ve směru uliční dopravy. Zároveň vytváří kompoziční rovnováhu ke stávajícím vertikálám věží vodojemu na sousedním pozemku. Vstup do objektu je situován mezi dvě vertikální podpory a tvoří ho prosklenný box. Sloupy jsou navrženy ve tvaru V podle diagonál příhradových vazníků. Na prosklený vstupní prostor navazuje kolmé přízemní křídlo, původně také administrativní prostor, později přeměněný na kavárnu. Kompozici uzavírá dvoupodlažní dřevem obložené obytné křídlo, situované rovnoběžně se sídlem klienta. Kompozice ve tvaru U vytváří náměstí, v jehož středu je kavárna a vstup do podzemních prostor sportovního klubu. Toto náměstí vytváří přirozené lokální centrum obytného souboru Nové Počernice, jehož je tato budova součástí, a který byl jako celek navržen naší kanceláří. Developerem celého tohoto souboru staveb včetně svého vlastního sídla je firma Konhefr, stavby a interiéry.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od HMArchitekti