Autobusové nádraží Příbram

Autobusové nádraží Příbram
Tento projekt se zabývá dvěma vzájemně propojenými tématy: rehabilitací budovy a především revitalizací jejího městského kontextu. Terminály veřejné dopravy jsou průchozí místa, kde hlavní roli hrají orientace, pohyb a čas. Pro svou programovou dočasnost mají tato místa tendenci stávat se stálým útočištěm okrajových uživatelů, kteří žijí jakoby v jiném čase. Jinými slovy, nádraží bývají často nevábnými prostory. Jak změnit charakter těchto míst? Jak tato místa naplnit běžnými městskými uživateli? Jak tato místa propojit se strukturou města?

Urbanistická renovace
Naše původní urbanistická koncepce měla dvě části. Za prvé změnit dopravní koncept původního autobusového nádraží. Chtěli jsme změnit zaběhnuté schema kdy cestující musí hledat svůj autobus mezi nástupišti na rozlehlé asfaltové ploše a nahradit ho systémem kdy si autobus  najde své cestující (podobně jako na letišti, kde cestující čeká na svůj spoj). Druhá část urbanistického konceptu spočívala v obohacení místa o další aktivity, které by přilákaly další uživatele a prostor by nebyl omezen pouze pro cestující a bezdomovce. Tento polyfunkční princip se osvědčil u jiných typologických druhů, jako například u nákupních center, multikin apod. Výsledkem byl návrh dvou veřejných prostorů: 1. spodní náměstí, určené jako shromažďovací prostor s navazujícími komerčními plochami pro rychlé občerstvení a obchody. 2. horní prostor, sloužící jako venkovní čekací plocha během dne a zároveň jako letní kino pro večerní projekce na plasmové obrazovce.
Tyto dvě nové městské funkce by byly definovány komunikačním pruhem, který by organizoval, orientoval a rozděloval uživatele všech těchto prostor. Došlo by k propojení spodní a horní část pozemku, autobusového i vlakového nádraží, pěšího pohybu a pasivních činností (sledování obrazovky, občerstvení, čekání), vertikální a horizontální komunikace.
Urbanistický návrh uzavírá nové pakoviště pro 60 vozidel na spodní úrovni a nová zastávka městských autobusů při spodním náměstí. Tato zastávka je výchozím bodem komunikačního pruhu, který spojuje spodní a horní úroveň prostoru autobusového nádraží.
Během realizace byl projekt významně upraven. Za prvé hlavní autobusový operátor prosadil starý způsob nástupu a výstupu (i když v kombinaci se třemi novými nástupišti obsluhujícími odbavovací halu). Následkem je přístavba nového přístřešku a ztráta původní dopravní koncepce. Za druhé byly eliminovány komerční prostory v parteru spodního náměstí,  promítací plocha (obrazovka) a hlediště v horní části nádraží. Místo nich se zástupci města rozhodli pro policejní stanici, výstavní a obecně informační prostor při spodním náměstí a standardní nástupiště na horní úrovni.

Architektonická rekonstrukce
Nová stavba byla definována limity pozemku a původní budovy, naší původní urbanistickou strategií a dalšími možnostmi danými  kontextem a programem. Z původní stavby jsou zachovány základní konstrukční části - opěrné zdi. K demolici byly určeny také stávající komunikační prostory - schodiště a ochozy. Materiálové a objemové uspořádání reprezentuje pět nových architektonických prvků:

1. elektronická věž
Tento nový vertikální objem byl navržen pro elektronické prvky včetně obrazovky a hodin. Zároveň vytváří orientační bod nádraží, vnímaný z širšího okolí. Konstrukci tvoří ocelový rám  krytý ocelovým perforovaným opláštěním.
2. zeď s nápisem   
Stávající opěrná zeď oddělující spodní a horní úroveň je zachována a navíc dostává novou architektonickou funkci: monumentální horizontální stěna natřená jasnou oranžovou barvou s modrými písmeny nápisu AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ  slouží jako upoutávka pro blízké okolí. K této zdi  je přisazeno ocelové perforované opláštění pro materiálový dialog s ostatními architektonickými prvky a také jako zábrana proti graffiti.
3. odbavovací a informační haly
hlavní objem budovy tvoří prosklený kvádr propojující všechny výškové úrovně pozemku. Spodní část se skládá z prostoru víceúčelové haly a policejní stanice s orientací ke spodnímu náměstí. Na horní úrovni se nachází odbavovací hala. Kompozici doplňují samostatné objemy informačních kiosků a wc.  Transparentnost fasád umožňuje bezprostřední vizuální propojení mezi interiérem a exteriérem: na západní straně s nástupišti, na východní straně s panoramatem města a Svaté Hory.
4. střecha odbavovací haly
Tento nízký horizontální objem vizuálně spojuje spodní náměstí s odbavovací halou. Konstrukci střechy tvoří ocelové vazníky, kryté ocelovým perforovaným opláštěním jako u věže a opěrné zdi. Prosklené fasády umožňují vizuální kontinuitu střešní roviny z exteriéru do interiéru.
5. provozní kanceláře
Tento objem architektonickou kompozici uzavírá. Jednak působí jako samostatný objemový a funkční prvek a jednak barevně vytváří kompoziční kontrapunkt k opěrné zdi.

Změny, které nastaly v průběhu realizace minimalizují význam některých prvků. Zejména elektronická věž ztratila svůj původní konceptuální a funkční význam. Zůstaly elektronické hodiny, avšak obrazovka byla nahrazena monumentálním znakem města a funkce kina byla zcela eliminována.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
že by změna...
Kryštof Spilka
15.06.10 12:43
škoda..
10.11.10 09:47
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od HMArchitekti