Obytný soubor Nové Počernice

Obytný soubor Nové Počernice
Bytový areál "Nové Počernice" tvoří bytové domy, řadové rodinné domy a viladům - celkem 107 bytových jednotek. Součástí bytového areálu je také administrativní budova s kavárnou a podzemní bytový dům (F). Autorem podzemního bytového domu je architekt Michal Hlaváček.

Koncepce projektu je založena na dvou urbanistických strategiích: 1. Navrhnout typologicky a architektonicky různorodé budovy v závislosti na třech částech pozemku s různou regulací. 2. Vytvořit vnitřní centrální prostor chráněný před automobilovou dopravou. Výsledkem je soubor pěti různých budov a veřejný prostor parkového typu. Na části pozemku s nejmírnější regulací jsou umístěny budovy A + B, stavby velkého měřítka, pokrývající 70% bytových jednotek. Budovu A představuje delší a nižší objem, který vytváří severní hranu obytného souboru. Budova B je vyšší a je rozdělena do čtyř samostatných objemů. Jejich západní strana lemuje frekventovanou komunikaci spojující Horní Počernice a Běchovice. Charakteristickým materiálovým řešením těchto budov je kombinace dřeva a omítky. V budově A dřevěný obklad definuje malé a velké bytové jednotky, zatímco omítka jednotky střední. U bodovy B je toto uspořádání obrácené. Na částech pozemku s nejpřísnější regulací a tedy s nejmenší možnou zastavěností jsou budovy C+D, které představují méně než 30% bytových jednotek. Budova C se skládá ze šesti řadových rodinných domů, které navazují na budovu A a uzavírají tak severní stranu obytného souboru. Materiálem fasád je střídavě dřevo a omítka. Třípodlažní Budova D je umístěna centrálně. Její vyjímečné umístění si vyžádalo i vyjímečné ztvárnění. Jedná se o typ činžovní vily se specifickým objemem, modernistickou bílou omítkou, rozlehlými okenními otvory a vykonzolovanými prvky. 
Jihozápadní část pozemku byla územním plánem definována jako smíšené území. 50% plochy bylo třeba věnovat komerční a administrativní funkci. Výsledkem je budova E, kompozice tří objemů uspořádaných do tvaru U. Východní objem tvoří doupodlažní bytový dům s většími byty, jehož fasáda je opatřena dřevěným obkladem. Západní objem je administrativní sídlo developera celého souboru. Jedná se o vykonzolovanou ocelovou konstrukci s plechovou fasádou. Celou kompozici uzavírá prosklený přízemní objekt. V jeho přízemí se nachází kavárna, v suterénu tělocvična. Toto uspořádání budovy E vytváří náměstí, které slouží nejen pro nový obytný soubor, ale i pro původní sousedy.
V celém souboru staveb je pro vytápění a částečně chlazení využíváno tepelných čerpadel a rekuperace vzduchu. Provoz je proto velmi ekonomický a šetrný k životnímu prostředí.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
co je to
rrrr
17.06.10 10:59
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od HMArchitekti