Revitalizace středu obce Bílovice nad Svitavou

Městský úřad, knihovna, pošta, obřadní síň, náměstí

Revitalizace středu obce Bílovice nad Svitavou
Stavba řeší centrum obce v Bílovicích nad Svitavou. Součástí zadání bylo vytvořit nový obecní úřad, knihovnu, obřadní síň, poštu, letní výčep a zahrádku obecní hospody a sociální zázemí hospody, včetně přilehlých ploch, tedy hlavní náměstí obce (které do té doby chybělo), včetně zajištění parkování, dále náves a nádvoří.

Důležité pro nás bylo dodržení rostlé formy historického urbanismu a komorního měřítka. Proto se nové objekty snaží držet a doplnit uliční čáru ulice Žižkova. Prostor nově vzniklého náměstí je od ulice odcloněn trojicí stromů vybíhající z parkoviště, zakončené jedním větším solitérním stromem doplněným záhonem trvalek a posedovým platem dokola. V centru náměstí je v dlažbě umístěn vodní prvek v podobě pětice vodních vstřiků v dlažbě. Objekt knihovny je situován do druhého plánu, do klidové části náměstí. Důstojnost stavbě dává vysoký řád a předsazená střecha, podporovaná sloupovým dřevěných lepených vazníků. Vzniká tak průchod mezi knihovnou a obecním úřadem, do prostoru nádvoří, které tvoří předprostor obřadní síně a letní zahrádku výčepu Bílovické hospody. Odtud je přístupná a tedy zcela v klidové části nádvoří umístěna obřadní síň a sociální zařízení společné pro hospodu, obřadní sál i knihovnu.  Nádvoří je nově vybouraným průchodem spojeno i s prostorem návsi, před obecní hospodou. Celý průchod, spojující náves s náměstím je možné v nočních hodinách uzavřít oboustranně mřížemi proti vandalům.

Architektonická forma obecního úřadu a pošty je jednoduchá, střídmá, čistá až triviální, ovšem s dobře provedeným a promyšleným detailem. Jde o jednopodlažní objekty se sedlovou střechou s keramickou pálenou krytinou režné barvy. To objektům umožní lépe zapadnout mezi okolní jednopodlažní, převážně rodinné domy a nevyčnívat jako třípodlažní objekt jednoty na protější straně ulice Žižkovy. Důstojnost veřejné správní budovy je u obecního úřadu podtržena kamenným (pískovcovým) obkladem meziokenních pilířů. Dvoupodlažní část úřadu je orientována do nádvoří, z ulice a náměstí je tedy téměř nepostřehnutelná. Dispozičně se jedná z ekonomických i prostorových důvodů o trojtakt, střední chodba je lokálně v převýšeném prostoru přirozeně osvětlena střešními okny. Po jedné straně chodby jsou mezi dveřmi do jednotlivých kanceláří umístěny dřevem obložené niky, určené k sezení pro čekající občany.

Použité technologie a materiály
Všechny objekty jsou zděné, z cihelných tvarovek, bez zateplení, pro větší odolnost a lepší opravitelnost fasád. Stropy a pilíře galerií v knihovně a obřadní síni z monolitického pohledového železobetonu, barevnost je řešena v nadčasově bílé omítce, doplněné barvou přírodních materiálů - kamenný obklad, dřevo (lepené vazníky, posedový mobiliář, oplocení) pohledový beton, režná keramická pálená taška, na plochých střechách kačírek, oplechování, střešní svody, parapety a podobně z titan-zinkového plechu, bez nátěru. Podlahu knihovny, obřadní síně, pošty a chodby obecního úřadu tvoří vzhledem k odolnosti, udržovatelnosti i z vizuálních důvodů leštěný beton, v kancelářích je sametový vinyl.

Náměstí a veřejné prostory jsou vydlážděny betonovou dlažbou, různých velikostí, doplněnou místně kamennou, žulovou kostkou. Kamenná kostka formátu 10/10 cm je použita v centrálním prostoru návsi a na nádvoří. V prostoru mezi knihovnou a parkovištěm byly znovu použity kamenné kostky velkého formátu z původní komunikace u trati. Vše na místech s menší frekvencí pohybu obyvatel, v klidnějších a odpočinkovějších místech, kde se lidé tolik nepohybují, ale spíše setrvávají. Průchod, centrální plocha náměstí a chodníky, jsou dlážděny z rovné, pohodlnější betonové dlažby 20/20 kombinované s 20/10 v přírodní betonové barvě, doplněné bílými pásy z velkoformátové betonové dlažby.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Centrum
Ivana
27.04.17 11:57
Hezké
Jan Gregar
12.05.17 08:09
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od P.P. Architects