Rekonstrukce usedlosti Ladronka

Rekonstrukce usedlosti Ladronka
Spolupráce: Olga Rosová, Martin Polách
Projektant:
AED PROJECT, a.s. | A. Marek, K. Chlupáč
Adresa: Tomanova 1, č.p. 1028, Břevnov, Praha, Česká republika
Investor:Městská část Praha 6
Realizace:2005


Usedlost se nachází v břevnovském parku mezi Vypichem a Strahovem, podél ulice Tomanova. Park je využíván veřejností k sportovně rekreačním účelům. Statek Ladronka je položen na hraně náhorní plošiny a jižního svahu, který padá směrem k Motolu a Homolce. Východní a jižní strana statku nabízí krásné pohledy na jih Prahy. Hlavní pěší osy parku se křižují v těsné blízkosti usedlosti. V původním stavu existoval pouze jeden vstup do bývalé usedlosti ze severní strany. Všechny objekty se nacházely ve zcela dezolátním stavu.

Cílem architektonického řešení je zachovat stávající charakter a formu usedlosti Ladronka a zároveň umožnit v tomto souboru staveb sportovně-rekreační a kulturně-společenskou funkci požadovanou zadáním investora.
Architektonické řešení z provozních důvodů propojuje některé části stávajícího objektu mezi sebou a zároveň umožňuje větší optické i funkční otevření usedlosti směrem k okolnímu parku. Pro dosažení tohoto cíle obnovili autoři západní a východní vjezdy / brány do areálu na místě původních, později zazděných. Dále autoři vložili do stávajícího souboru staveb nové prvky:
— výrazně prosklený objekt půjčovny sportovního vybavení napojený na novou recepci s občerstvením, restauraci s bowlingem v 1. NP a schodištěm na zařízení pro veřejnost v 2. NP. Tento nový prvek je navržen jako nekompromisně soudobý s maximálním prosklením v přízemí a s obkladem z šedých velkoformátových desek.
— skleněný prvek spojovacího krčku, který spojuje recepci - občerstvení s restaurací a bowlingem na jedné straně a s WC, půjčovnou a schodištěm do 2. NP na straně druhé.
— budovu skladů v přízemí u stodoly, která dotváří pravidelnou formu dvora s obkladem z šedých velkoformátových desek
— ocelovou lávku spojující 2. NP barokní Ladronky s vyhlídkovou terasou nad novým objektem skladů
— ocelové schody spojující dvůr a vyhlídkovou terasu

Ve výtvarném scénáři rekonstrukce jsou vedle sebe vědomě postavěny stávající tradiční budovy s ponechanou křivostí zdí, nepravidelností okenních otvorů a rozmanitostí sedlových střech a nové prvky se zcela soudobým výrazem.
Nové prvky jsou v kombinaci skla, oceli a obkladu z velkoformátových desek. V konstrukci skleněných výplní jsou použity ocelové prvky vycházející ze zámečnického až kovářského zpracování válcovaných profilů. Skleněné výplně jsou lepeny přímo k těmto prvkům, aby bylo docíleno kontrastu moderní bezrámové zasklívací technologie a poměrně tradičního zámečnického řemesla. Konstrukční ocelové prvky lávky a venkovního schodiště jsou z válcovaných profilů.
Stávající objekty mají barvu přírodního štuku s výjimkou barokní Ladronky, která je doplněna červenou lazurou pilastrů a vodorovných pruhů a soklu podle nalezených fragmentů původních omítek.
Veškerá ocel konstrukcí skleněných výplní, rámů a výplní jednotlivých bran a konstrukcí lávek a schodů je opatřena tradičním grafitovým nátěrem v souladů se zámečnickým / kovářským opracováním. Velkoformátové desky obkladu půjčovny a skladů jsou v barvě tmavě šedé. Veškeré oplechování je provedeno v šedém přírodním zinku. V protikladu k barevnému řešení stávajících budov vycházejícímu z přírodních materiálů (štuk, pálené tašky) jsou všechny nové prvky v barevném scénáři šedé, od nejsvětlejší (přírodní zinek) až po nejtmavší (grafit). Výplně bran jsou buď v přírodním dřevě, nebo také v grafitem ošetřeném velkoformátovém obkladu z plechových desek.

V roce 2010 realizovala kancelář Šafer Hájek Architekti ve dvoře usedlosti projekt zimní zahrady.

0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Šafer Hájek Architekti