Dejvické divadlo - úpravy veřejného předprostoru

Dejvické divadlo - úpravy veřejného předprostoru
Spolupráce:Olga Kostřížová, Pavel Lesenský, Jakub Koníř
Adresa: Zelená 1084/15a, Dejvice, Praha, Česká republika
Investor:Hlavní město Praha
Realizace:2020


Návrh revitalizace předprostoru Dejvického divadle navazuje na úpravy vstupních partií divadla z roku 2017.
Původní pruh neudržované zeleně byl změněn na pobytové a relaxační místo, které je využíváno jak pro potřeby Divadelní kavárny, tak pro návštěvníky divadla před představením i o přestávkách.
Stávající zelený pás je rozšířen na úkor chodníku. Plochy trávníku jsou kombinovány s pobytovými oázami s
trelážemi z gabionových sítí a laviček. Do gabionových košů jsou vysázeny stále zelené keře (např. Hlohyně šarlatová, habr apod.). Tyto zelené „stěny“ slouží jako ochrana, odclonění od silnice a provozu na ní.
Před tyto zelené stěny jsou někde umístěny atypické lavičky z dřevěných masivních bloků z exotického dřeva.
V tomto zeleném pásu se dále uplatní velké žulové balvany uložené do kačírku. Plochy kačírku jsou od trávníku odděleny žárově zinkovaným zapuštěným plechem.
Travnaté plochy zeleného pásu směrem ke vstupu do Dejvického divadla postupně přecházejí do plochy, kde se střídají pásy betonových prefabrikátů a travnatých pásů. Zelený pás je před vstupem do DD ukončen plochou ze stejných betonových prefabrikátů a pruhů, vydlážděných pražskou mozaikou. Vzniká tak jasně definovaný prostor pro „Zahrádku“ Divadelní kavárny.
V tomto místě, v ose hlavního vstupu do divadla je vysazen nový strom – katalpa.
V celé ploše zbývajícího chodníku je původní zámková dlažba nahrazena dlažbou z pražské mozaiky v kombinaci cca 80% tmavé a 20% světlé barvy v provedení „nepravidelný melír“.
Šafer Hájek architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Šafer Hájek Architekti