Dostupné byty Malý mlýn

Dostupné byty Malý mlýn
Adresa: Karlická 1724/41, Radotín, Praha, Česká republika
Investor:Michael Pánek / IBS-ROKAL, s.r.o.
Projekt:9/2016 - 9/2017
Realizace:10/2017 - 2/2019


Projektant: Aleš Marek / AED project a.s.
Hlavní dodavatel: IBS-ROKAL, s.r.o.
Fotograf: Petr Kubín
Pozemek se nachází na západním konci Radotína, v prostoru mezi železniční tratí a rušnou příjezdovou silnicí od Černošic. Na sousedních pozemcích se nacházejí převážně dvou a třípodlažní rodinné domy a bytové domy, některé s provozovnou. Terén na pozemku se svažuje od silnice směrem k trati o cca 4 metry.
Záměrem investora bylo využití velmi nehostinného pozemku pro dostupné bydlení a menší obchodní jednotku obsluhující tuto okrajovou lokalitu města. Před obchodní jednotkou je navržen menší veřejný prostor, který v blízkém okolí zcela chybí.
Železniční trať a hlavní komunikace zatěžuje lokalitu zvýšeným hlukem. Kompozice navrženého domu a jeho umístění na pozemku vychází ze situace a výše uvedené charakteristiky území. Reaguje na složitou hlukovou situaci, na druhé straně využívá kvalitní orientaci ke světovým stranám a výhledy na údolí Berounky a Brdské vrchy.
Základním výrazným prvkem domu je dvoupodlažní kvádr, posazený na prosklenou podnož nebytového prostoru v 1.NP, jehož uliční fronta sleduje směr Karlické ulice.
Tento kvádr, velikosti cca 10 x 10 metrů, je rozměrově odvozen z velikosti sousedních objektů rodinných domů a tím vhodně reaguje na urbanistickou situaci lokality. Na výše popsaný prvek navazuje směrem k trati půdorysně uskakující další část domu. Tato část je také třípodlažní, je umístěná na sloupech a směrem jižním se zužuje.
Umístění bytového domu na sloupech využívá výškový rozdíl pozemku k parkování.
Navržené objemové řešení je podpořeno použitými materiály. Základní vstupní část domu – kvádr nad nebytovým prostorem je zdůrazněn cihelným obkladem. Ostatní části domu jsou zatepleny a opatřeny probarvenou omítkou bílé, resp. šedé barvy.
Šafer Hájek architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Šafer Hájek Architekti