Přístavba Akademie výtvarných umění

Přístavba Akademie výtvarných umění
Adresa: Akademiestrasse 2, Mnichov, Německo
Soutěž:1992
Projekt:1995-2002
Realizace:07.2003 - 26.10.2005
Užitná plocha:5666 m2
Zastavěná plocha:9909 m2
Obestavěný prostor:44761 m3
Náklady:15 200 000 Euro


Nová přístavba mnichovské Akademie majestát původní historické budovy Gottfrieda von Neureuthera z roku 1876 neumenšuje. Svým situováním se nápadně podobá přístavbě Školy architektury k pražské AVU. Zajímavé by určitě bylo sledovat reakce tehdejší veřejnosti na Gočárovu kubistickou novostavbou. Na mnichovské realizaci zaráží fakt, kolik úsilí bylo vynaloženo, aby mohla vzniknout kantýna a několik nových ateliérů. Ke konstrukčním pracím byli přizváni mostní inženýři. Pro veškeré detaily a plány bylo nakonec zapotřebí 360 listů na formátu A0. Odpovědí Coop Himmelb(l)au na zadání vytvořit Akademii pro 21. století je přidat do již tak komplikovaného světa další zbytečné detaily. Musím však přiznat, že jsem se při každé své návštěvě proběhl školou s radostí laboratorního křečka po všech mostech a lávkách až na střešní terasu, kde má svůj ateliér profesor Carlo Baumschlager. (pš)

Koncept Coop Himmelb(l)au vychází z nápadu transformace tří různých městských územních systémů, které se v místě nachází: osová soustava Leopoldstrasse / Akademiestrasse s jejími vznešenými budovami; struktura Schwabing rozvíjená v průběhu času menšími a různorodými stavbami; a zónou parků Leopoldpark a Akademiegarten s historickými stromy. Otevřeným uspořádáním stavby vznikla řada přechodných prostorů mezi parkem a městským prostředím: skleněná fasáda jako mediální membrána, brána do Akademie, vnitřní nádvoří, terasy ateliérů jako spojovací článek a brána do parku.
Diagonální rampy a lávky mezi sebou spojují funkční zóny v různých částech stavby a také různá oddělení. Takto je vytvořen energický komplex, který v zásadě odpovídá rozmanitosti tvůrčích aktivit odehrávajících se uvnitř budovy. V přístavbě umělecké školy sídlí malířské ateliéry, sochařské ateliéry, multimediální dílna, fotografická studia a tiskařská dílna.
Coop Himmelb(l)au
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Coop Himmelb(l)au