Kostel Martina Luthera v Hainburgu

Martin Luther Kirche

Kostel Martina Luthera v Hainburgu
Spolupráce:Martin Mostböck, Sophie-Charlotte Grell, Steven Baites, Daniel Bolojan, Victoria Coaloa, Jörg Hugo, Volker Kilian, Martin Neumann, Martin Jelinek
Adresa: Alte Poststraße 17, Hainburg an der Donau, Rakousko
Investor:Evangelická církev Dolního Rakouska
Projekt:2008
Realizace:30.4.2011
Užitná plocha:289 m2
Plocha pozemku:420 m2


Nová kaple od architekta Wolf D. Prix z vídeňského ateliéru Coop Himmelb(l)au byla vysvěcena 30. dubna 2011, což je symbolicky 1700 let po vydání Ediktu milánského, jenž povoloval křesťanům jejich náboženství, stavbu kostelů a jiné svobody. Následující den po otevření bran kostel také symbolicky padly omezení na unijním pracovním trhu pro pracovníky z nových členských, což je v Hainburgu výsostně aktuální téma, poněvadž z důvodu příznivějších cen pozemků má přibližně 300 z celkem 6000 obyvatel města slovenskou státní příslušnost. Místní obec je v úzkém kontaktu s farností v bratislavské Petržalce, o čemž svědčí účast nejvyššího biskupa slovenské evangelické církve Miloš Klátik při slavnostním ceremoniálu.
Projekt kostela Dr. Martina Luthera v Hainburgu je darem Wolfa D. Prix svému rodnému městu. Evangelický kostel, který vznikl za necelý jeden rok na místě zaniklého kostela v centru města, kromě uvolněného a převýšeného prostoru k bohoslužbám nabízí také společenský sál a další místnosti, které po formální stránce i výškově plynule navazují na své okolí. Symbolika kostela je odvozena z obřího stolu, kdy na čtyřech železobetonových nohách spočívá 'oblak' střechy se trojicí světlíků. Při navrhování ojedinělé střechy bral její autor zejména ohled na atmosférické osvětlení vnitřního prostoru otevírajícího se do hlavní ulice, kde svojí skládanou fasádou zve kolemjdoucí z bohoslužbám. Odstínění od venkovního ruchu a vnitřní intimita je navozena symbolickou dřevěnou stěnou se symbolem kříže za skleněnou fasádou. Hlavní prostor kostela uzavírá prosklený dětský koutek, křtitelnice a společenský sál v zadní části. Obě hlavní místnosti kostela lze přitom sloučit do jediného prostoru.
Hlavní pozornost však poutá křehká dvacetimetrová zvonice a zastřešení kostela vycházející z tvaru střechy nedaleké románské kostnice. Architekti dále přiznávají inspiraci 'světelnými kanóny' v klášteru La Tourette nebo sochami Henryho Moore. 23 tun těžká střešní konstrukce musela vzniknout v baltských docích, poněvadž technologie na specifické tvarování složité trojdimenzionální geometrie z 8mm ocelových plátů je dostupná zatím jen loďařskému průmyslu.
Projekt kostela s napnutým rozpočtem 1,4 milionu euro tvoří v současném portfóliu realizovaných staveb Coop Himmelb(l)au nepatrný zlomek. Například do jejich právě dokončovaného konferenčního centra v Číně by se vešlo dva tisíce kostelů Martina Luthera, ale dle slov Wolfa D. Prize, mohou i malé objekty velký význam na celou obec a zcela proměnit svoje okolí.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Coop Himmelb(l)au