Rodinný dům v Brně

Rodinný dům v Brně
Rodinný dům je navržen pro tříčlennou rodinu, součástí domu je rovněž samostatný malý byt - garsonka pro rodiče a sochařský ateliér.
Stavba leží na severozápadním svahu Kraví hory s výhledem vlevo do jundrovského údolí vpravo do parku na Kraví hoře v jednom z nejhezčích míst Masarykovy čtvrti. Parcela, na které dříve stával dům, je velmi malá s velkým výškovým převýšením, okolní budovy se jí doslova dotýkají.
Máme rádi takovéto parcely, kde je vlastně vše dopředu dáno. Velikost pozemku a okolní domy s nezbytnými odstupy danými stavebním zákonem jakoby formují výsledné řešení. Nejbližší okolí vysílá signály jak se na pozemku pohybovat a zvědavě přihlíží jestli pochopíte jeho nápovědu.
Budova je umístěna ve středu pozemku. Hlavní průčelí je obráceno k východu do ulice Krondlovy a navazuje na uliční čáru založenou sousedními domy.
Rodinný dům je třípodlažní stavba s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Podlaží jsou ve směru západ - východ o půl patra výškově posunuty. Z exteriéru se budova skládá ze tří základních kubických prvků, které jsou zastřešeny plochou střechou a střešními zahradami.
Hlavní obytná a společenská část domu je umístěna cca 3 m nad úrovní dnešního chodníku a je přístupna jak po venkovním schodišti, tak také vnitřním schodištěm z garáže. Obytný prostor je otevřen do zvýšené galerie, na které je pracovna a dětský pokoj s koupelnou a šatnou, z jídelny na hlavním obytném patře je přístup dolů k atelieru. Ve 2.nadzemním podlaží v nejklidnější části domu je navržena ložnice rodičů, rovněž se šatnou a koupelnou. V částečně zapuštěném podzemním podlaží pod obytnou částí je umístěna garsonka pro rodiče se samostatným vstupem a malou terasou.. Vjezd do garáže je přímo v opěrné zdi na hranici parcely.
Střechy jsou přístupné venkovními schodišti, tak aby bylo možné s horní střechy pozorovat siluetu města.
Architektonické prostředky jsou záměrně střídmé. Dům je jakoby vyřezán z jednoho kusu hmoty. Hmota je vzájemně posouvána, jak Rubikova kostka a tak vznikají na způsob raumplanu jednotlivá křídla domu. Nakonec je dům natřen terakotovou barvou, vybraná hmota, kam se nedostal štětec, zůstala bílá.
Tuto základní kompozici hlavních omítaných hmot domu doplňuje použití zelených skel na obkladech, v některých okenních a dveřních otvorech. Důraz je kladen na vzájemnou harmonii jednotlivých těles domu, přirozenou krásu racionálních tvarů, kvalitní zpracování celku i detailu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architektonická kancelář Burian - Křivinka