Pavilon Indonéské džungle

Pavilon Indonéské džungle
Adresa: ZOO Praha, Praha, Česká republika
Investor:Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy
Projekt:1999 - 2001
Realizace:2002 - 2004
Zastavěná plocha:2500 m2
Obestavěný prostor:14000 m3
Náklady:185 000 000 CZK


Pavilon je řešen jako safari pod skleněnou kopulí, s důrazem kladeným na celistvý dojem z vybraného biotopu. Je jedinečný tím, že je obydlen velkými druhy opic a lidoopů, a zároveň představuje biotop deštného pralesa. Návštěvník prochází dobrodružnou scenérií po klikatící se cestičce, roklí, jeskyněmi, pak vystoupá do vyššího patra a po celou dobu je obklopen zelení, vodními toky a výběhy zvířat.

Žijí zde orangutani, gibboni, makakové, binturongové, varani, noční zvířata a množství volně létajících ptáků.

Skleněná kopule představuje geometricky řez elipsoidem. Zasklená je izolačním dvojsklem – se spodním sklem bezpečnostním a horním sklem kaleným. Nosný systém tvoří ocelové příhradové vazníky. Kopule nemá stínění; v její horní části jsou osazena otevírací větrací okna. Systém je navržen tak, aby se interiér díky klimatizaci, chlazení a větrání okny, nepřehříval.

Pavilon nemá podlahu, takže je rostlinám v něm umožněn přímý kontakt s půdou.
Nachází se zde 5 systémů rozvodů vody do jezírek a pro vodopád, s různým druhem vody (brakická, akvarijní), dále systém mlžení a adiabatického chlazení.

Na skleník ze severní strany navazuje dvoupodlažní objekt chovatelského a technického zázemí, v němž jsou umístěny ubikace zvířat, sklady a přípravny krmiva, stejně jako strojovny vzduchotechniky a plynová kotelna.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od AND architektonický atelier