Vodní dům

návštěvnické středisko EVL Želivka

Vodní dům
Adresa: Hulice 118, Hulice, Česká republika
Investor:ČSOP Vlašim, Ing. Pavel Pešout, Ing. Karel Kříž
Projekt:2009
Realizace:2016


Místo — Stavba stojí v otevřené kulturní krajině v krásném okolí Vlašimi. Volba stavebního typu a forma stavby jako archetypálního statku byla nejdůležitějším architektonickým motivem. Celá úvaha o architektonickém principu byla vedena snahou o to, aby objekt přirozeně zapadl do okolní krajiny.
Vodní dům vznikl jako informační centrum ČSOP Vlašim. Jeho hlavní náplní je informovat návštěvníky o vodě jako biotopu a o zdrojích vody pro člověka. Oba tyto základní motivy nebyly zvoleny náhodně: blízkost přehrady Švihov na Želivce jako jednoho z nejdůležitějších vodních zdrojů pro Prahu v překrásné krajině dává velké možnosti. Z Vodního domu jako základny budou chodit návštěvníci na exkurze do objektů u blízké přehrady, a Vodní dům se může stát výchozím bodem pro výlety do okolní přírody.

Urbanistické řešení Základní urbanistický koncept vychází z prvotní úvahy o tom, jaké stavby jsou přirozené ve volné, nezastavěné krajině. Jsou to hřbitovy, statky, tvrze nebo hrady. Zvolili jsme archetypální tvar statku, pevné struktury obdélníkového půdorysu. Tento tvar je vyznačen zdí, podobně jako to bývá i v případě statku. Do tohoto obdélníku jsme vložili budovu a dvůr jako dva další obdélníky. Tuto základní úvahu jsme transformovali do jazyka soudobé architektury.
Areál lze z hlediska návštěvníka rozdělit do dvou částí podle toho, zda jsou uvnitř uzavřeného tvaru, nebo vně: tedy vlastního objektu Vodního domu, a nebo venkovních prvků. Tyto venkovní prvky jsou jezírka a mokřady, které budou návštěvníkům nabízet další možnosti nahlédnutí do vodních biotopů.

Architektonické řešení Celý objekt je zvenku obložen gabionovými prvky z místního kamene. Spolu se zelenou střechou takřka splyvá s okolní krajinou. Po cestách vedoucích od parkoviště se výpravy dostanou do dvora Vodního domu. Zde by měl návštěvníky překvapit vodní svět jiného typu: vodní hračky, vodopád, potůček a gejzíry by měly uspokojit děti nejrůznějšího věku. Budou sloužit jako lákadlo pro návštěvu Vodního domu, i jako relaxace po naučných pořadech nebo po návštěvě přehrady.  Uvnitř Vodního domu se nachází vstupní hala s informačním pultem, záchody pro návštěvníky a kancelář pracovníků. Odtud se návštěvníci dostanou buď do přednáškového sálu, nebo do vlastní vnitřní expozice. Ta hravou i naučnou formou představuje fenomén vody jako biotopu i jako nezbytný zdroj pro člověka. Celá expozice vyvrcholí pohledem pod vodu jezírka, kde mohou návštěvníci sledovat v přirozených podmínkách místní vodní flóru a faunu - a to v podobě, v jaké se v okolní krajině vodní nádrže objevují.

Zastavěná plocha Vodním domem: 600 m²
Obestavěný prostor: 3000 m³
Plocha atria: 475 m²
Vodní plocha expoziční nádrže: max. 900 m²
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od AND architektonický atelier