Návštěvnické centrum Srní

Návštěvnické centrum Srní
Interiér:Kristina Ullmannová
Stavební část: Tomáš Šmejkal, Eva Šmejkalová
Statika: TOBRYS s.r.o.
Adresa: k.ú. Srní, Srní, Česká republika
Investor:Správa Národního parku Šumava
Projekt:2008 - 2010
Realizace:09/2013 - 08/2015
Zastavěná plocha:321 m2
Obestavěný prostor:2745 m3
Náklady:72 000 000 CZK


V blízkosti obce Srní bylo na konci roku 2015 otevřeno návštěvnické centrum Národního parku Šumava – areál, který nemá ve střední Evropě obdoby. Jeho cílem je prezentace vědeckých a ekologických aktivit Národního parku a poskytování informací o výskytu a životě vlků. Záměr je inspirován podobnými projekty v západní Evropě, u nás se však jedná o zcela nový typ stavby.
Těžištěm areálu je návštěvnický okruh a rozsáhlý výběh s vyhlídkovou lávkou, kde může návštěvník pozorovat vlky v jejich autentickém prostředí. Zázemí areálu je soustředěno do vstupního objektu, který v sobě pozoruhodným způsobem spojuje tradiční šumavskou architekturu a nejmodernější technologie se špičkovými provozními parametry.

Charakteristika — Vstupní část slouží jako zázemí pro návštěvníky (informace, hygienické zázemí, občerstvení). Je tvořena objektem návštěvnického centra s malým dětským hřištěm, přístupovou cestou a parkovištěm pro návštěvníky.
Objekt centra je navržen jako jednopodlažní nadzemní objekt se sedlovou střechou s podkrovím, částečně podsklepený, na obdélníkovém půdorysu 30,0 x 11,5m. Návrh objektu centra vychází z místní stavební tradice - sedlová střecha asymetricky osazená na obdélníkové hmotě přízemí. Přetažení střechy probíhá v podélném směru po celé délce budovy a kryje tak vstupní prostor u vchodu.
V interiéru jsou v univerzálně pojatém výstavním prostoru umístěny doprovodné informace a informační panely spolu s výstavními exponáty. Informace jsou podávány převážně interaktivní formou. Součástí prezentační části je malý sál pro pořádání přednášek.
Dětské hřiště v sousedství objektu je vybaveno drobnými herními prvky z přírodních materiálů.
Přístupové komunikace a parkoviště byly navrženy tak, aby se co nejpřirozeněji začlenily do stávajícího terénu. Cesty i parkoviště jsou uspořádány v nepravidelných křivkách a s přírodním štěrkovým nebo dlážděným povrchem. Parkovací stání jsou záměrně rozčleněna do menších skupin nepravidelně rozmístěných v zeleni.

Návštěvnický okruh — Ve venkovní části umožňuje prezentaci živých zvířat rozlehlý výběh, kterým vede naučný pěší okruh. Expozice umístěná ve volné krajině simuluje zážitky z pozorování přirozeně se pohybující zvěře.
Okruh je umístěn ve stávajícím souvislém lesním porostu, všechny jeho části jsou navrženy s ohledem na maximální zachování přírodního prostředí a autentického charakteru biotopu. Naučný okruh je tvořen vyhlídkovou cestou, přecházející na vyhlídkovou lávku ve výběhu zvířat. Na trase je umístěno několik pozorovacích a odpočinkových míst pro návštěvníky. Expozičním vyvrcholením je průchod rozsáhlým výběhem vlků.
Umístění výběhu bylo zvoleno v atraktivním, velmi členitém a obtížně přístupném terénu – cesta naučného okruhu pro návštěvníky v tomto úseku přechází na vyhlídkovou lávku, vedenou středem výběhu ve výšce 3 - 4 m nad terénem. Záměrem navrženého řešení je, aby návštěvník mohl pozorovat výběh bez rušivého vjemu oplocení a aby stávající členitý terén mohl být v maximální míře zachován i v místech průchodu návštěvníků.
Lávka je široká 2,2 m a na několika místech je doplněna rozšířenými krytými pozorovacími místy. Konstrukci tvoří dřevěné prvky (lepené i rostlé), zavětrování a stabilizaci zajišťují ocelové trubky.
Výběh se skládá z velkého expozičního a jednoho menšího (odstavného). Oplocení je navrženo transparentní, ze svařovaného pletiva na nosných ocelových sloupcích, výška oplocení je 3,5 m. Výběh je přístupný pro obsluhu a údržbu mimo zraky návštěvníků, pro napájení zvířat je navrženo jímání vody z vodoteče protékající po hranici výběhu.

Stavební řešení — Konstrukčně se jedná o kombinaci železobetonových konstrukcí (stěny, stropy 1.PP), zděných konstrukcí (konstrukce nadzemních podlaží) zastřešených dřevěnou rámovou konstrukcí, kde hlavními nosnými prvky jsou trojkloubové rámy navržené z lepeného dřeva, které tvoří sedlovou střechu objektu se sklonem 42° na obě strany.
Celá stavba je koncipována jako nízkoenergetická se standardem blížícím se pasivnímu domu.
kráceno redakcí
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Minimálně dva otazníky...
Tomáš Příhoda
21.04.16 09:01
nemá obdoby
Tomáš Zdvihal
25.04.16 04:59
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od AND architektonický atelier