Pavilon 5, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Pavilon 5, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
Spolupráce:Vít Dušek, David Veselý, Ludmila Knobová, Tomáš Kurina, Jan Biloš
Adresa: tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav, Česká republika
Projekt:2013-15
Realizace:2014-15
Zastavěná plocha:833 m2


Novostavba pavilonu s vyšetřovacím a léčebným provozem pro oddělení onkologie, nukleární medicíny a hemodialýzy, včetně nezbytného provozního zázemí pro pacienty a zaměstnance.

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi je pavilonová stavba se všeobecnou lékařskou péčí. Stavebně technický stav pavilonu onkologických oborů byl nevyhovující současným standardům, také oddělení nukleární medicíny a hemodialýzy bylo v nevyhovujících prostorách, proto vznikla myšlenka výstavby nového víceoborového pavilonu splňující aktuální požadavky nemocnice. Pavilon je vložen mezi stávající objekty nové interny, pavilonu č. 4 a kuchyně.  Objekt je částečně navržen ve stopě stávající zástavby.

V pavilonu jsou tato pracoviště: oddělení nukleární medicíny - tři vyšetřovny gamakamer se zázemím pro aplikaci a diagnostickou analýzu, onkologický stacionář včetně ambulancí a pracoviště hemodialýzy. První tři podlaží tvoří jednoduchý objem na téměř čtvercovém půdorysu, ve čtvrtém, ustupujícím podlaží je technologické a personální zázemí.

Konstrukce
Monolitický železobetonový skelet s nepravidelným modulem se modifikoval dle požadavků vnitřní dispozice. Nosnou konstrukci tvoří vnitřní sloupy, obvodové sloupy a stěny, dále bezhlavicové stropní desky, obvodové trámy a atikový trám na střeše. Horizontální tuhost konstrukce je zajištěna přes stěny komunikačního jádra. Spojovací krček tvoří monolitický skelet se železobetonovými sloupy, které podepírají stropní střechu. Na střeše jsou umístěny VZT a chladicí jednotky. Na základě vyhodnocení hlukové studie byla po obvodu těchto prostor umístěna akustická clona ze sendvičových AKU panelů, která je opláštěna konstrukcí z tahokovu.

Fasáda
Fasádu hlavního objemu budovy tvoří lehký obvodový plášť členěný na jednotlivá podlaží vystupujícími římsami se zabudovanými exteriérovými žaluziemi. V každém podlaží se na fasádě nepravidelně střídají matné světlé panely s tmavšími lesklými plochami s okny. Tato rozehranost umožňuje reagovat na složitou dispozici tří oddělení a zároveň odlehčuje hmotu pavilonu č. 5 a respektuje tak dominantní roli sousedního pavilonu interny. Barevný detail vnáší do fasády tmavší, lesklé plochy s okny. Až do třetího podlaží má fasáda samonosnou konstrukci ze sytému sloupek/příčník v polostrukturálním provedení, jež se kombinovalo podle architektonického ztvárnění. Nosná konstrukce rastru je předsazená a kotvená do železobetonových konstrukcí objektu.

Vestavba čistých prostor
Součástí pavilonu jsou i sterilní čisté prostory pro ředění cytostatik a přípravu radiofarmak, které přinesly vysoké nároky na provedení stavby.

V prostorách s požadavkem na čisté prostředí třídy C se na stěny použily speciální systémové kovové sendvičové obkladové panely. V prostorách s požadavkem na čisté prostředí třídy D jsou stěny ze sádrokartonových příček se speciálními povrchovými nátěry na bázi modifikované akrylátové pryskyřice, jež jsou paropropustné a elastické, odolné proti mikroorganismům, plísním a bakteriím a proti chemickému čištění.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Obermeyer Helika a. s.