Redesign Foodcourtu OLYMPIE Plzeň

Redesign Foodcourtu OLYMPIE Plzeň
Investor:CPI East s.r.o.
Projekt:07-09/2017, 12/2017-04/2018
Realizace:06-11/2018
Zastavěná plocha:1537 m2
Obestavěný prostor:7600 m3


Zadáním projektu bylo vytvoření návrhu vnitřních dispozic foodcourtu tak, abychom nejen navýšili jeho kapacity, ale také vytvořili příjemné a komfortní prostředí pro návštěvníky OC Olympia Plzeň. Navíc jsme projektovali i návrh vstupního lobby pro zákazníky, a to včetně veřejných přístupových koridorů, a také jsme navýšili kapacitu sociálního zázemí. Zvolili jsme industriální styl, který koresponduje s tradicí města jako významného průmyslového centra. Vhodně jsme jej doplnili o přírodní prvky postavené na kombinaci mechu s živými květinami.

Největším úskalím naší práce byla absence platné dokumentace stávajícího stavu. I přesto jsme připravili novou detailní dokumentaci, která zahrnovala kompletní návrh stavebních úprav. Architektonické řešení zahrnovalo vhodné interiérové vybavení typovým i zakázkovým mobiliářem. Celkový dojem jsme podpořili nápaditou volbou osvětlení. Podobu prostředí, ve kterém se návštěvníci tohoto foodcourtu opravdu cítí dobře, dotváří přírodní zelené prvky.

Všechny stavby v síti obchodních center Olympia se vyznačují atypickým přístupem z hlediska konstrukcí a nastavení standardů pro zákazníky. Jedná se objekty z nosných ocelových konstrukcí, které se často díky fasádním a interiérovým obkladům tváří jako vyzdívané, v případě Plzně navíc historizující. Dalším rysem projektu je značná decentralizace technologického zařízení a též specifické nastavení technických podmínek ve vztahu pronajímatel a nájemce. To komplikuje provádění návrhu ve všech profesích. Realizace projektu se zdařila, což dokládá i získání ocenění Art of Space Awards 2019 v kategorii Nejatraktivnější meeting point - retail.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Obermeyer Helika a. s.