Multifunkční centrum Aupark Hradec Králové

Multifunkční centrum Aupark Hradec Králové
Spolupráce:Ing. arch. Tomáš Janeček, Ing. arch. Radovan Chládek, Ing. arch. Radka Půlpánová, Ing. arch. Tereza Drahošová, Ing. arch. Ondřej Míčka
Adresa: Gočárova třída, Hradec Králové, Česká republika
Projekt:2009-17
Realizace:2014-16
Zastavěná plocha:15300 m2
Obestavěný prostor:317600 m3


Multifunkční centrum Aupark se nachází v atraktivní lokalitě Hradce Králové, kde tvoří nárožní dominantu Gočárovy třídy a významně zasahuje do Puškinovy a Zamenhofovy ulice. Centrum Aupark plní funkci nabídky obchodů, služeb a zábavy, navíc také poskytuje prostory pro bydlení a kanceláře. Snadná dostupnost objektu, který se nachází v blízkosti nádraží, je podpořena dostatkem parkovacích míst.

Koncepce fasád
Pojetí designu fasád vychází z rozdílného charakteru okolních ulic. V jeden celek je zde spojen odkaz industriální minulosti s městskou zástavbou a vzrostlou zelení.
Do průhledů z centra města se zdvihá přirozená dominanta budovy, která je zvýrazněna prosklenou systémovou fasádou. Inspirace vychází z blízké kaštanové aleje, která se odráží v obkladu směřujícím do Gočárovy třídy. Obklad budovy je proveden z desek typu bond s negativní profilací v podobě siluet stromů, v noci bočně nasvícených. Tímto prvkem je dosaženo ještě většího splynutí s cennou přírodní kulisou.
Puškinova ulice, v níž se nachází stávající bytová zástavba, získá na výjimečnosti díky zvlněné fasádě. Ta je provedena podbarveným skleněným obkladem doplněným o prosvětlené výkladce. Ulice tak získává atraktivní městský charakter, který je důležitý pro vytvoření logické spojnice mezi Gočárovou třídou a vlakovým nádražím.
Vliv vlakového nádraží se svým industriálním charakterem nejvýrazněji propisuje do vzhledu Zamenhofovy ulice. Tento rys je rozvinut zejména v designu fasád. Zde byla použita kontaktní omítková fasáda s předsazenými kovovými konstrukcemi. Použitý materiál i forma jeho aplikace vytváří přirozenou vstupní bránu pro návštěvníky, kteří přichází z tohoto směru. Průmyslový nádech fasády získává průchodem přes centrum Aupark nový lidský rozměr, který vyústí v přírodní motivy umístěné na fasádě Gočárovy třídy.
Přiléhající Parkovací dům, který je s centrem spojen nadzemním propojovacím koridorem se svým minimalistickým řešením přiklání k designu průmyslové stavby, a to v podobě betonového skeletu a hliníkových fasádních panelů. Nadzemní propojovací koridor je cíleně prosklen tak, aby došlo k oddělení obou vznikajících hmot a zvýraznění průhledu do Riegrova náměstí a na věž hlavního nádraží. Nosná konstrukce přemostění odkazuje svým tvaroslovím na siluety stromů.

Vnitřní hmotové řešení a organizace objektu
Aupark Hradec Králové se skládá ze dvou vzájemně propojených objektů, multifunkčního centra a parkovacího domu.

Multifunkční centrum má šest nadzemních a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží, které je využito jako parkoviště určené zákazníkům, obklopují technickoprovozní místnosti a nájemní sklady.
Hlavní funkci objektu plní obchodně zábavní centrum, které je situované v 1. až 3. NP. Vstup do budovy je možný třemi vchody umístěnými na úrovni přízemí, a to z Gočárovy třídy, Puškinovy a Zamenhofovy ulice.
Veřejné prostory tvoří pasáže, které spojují jednotlivé vstupy a v místě svých křížení vytvářejí samostatná "náměstí". V jihozápadním rohu budovy se pasáž rozšiřuje v centrální shromažďovací prostor tzv. event space. Ten je prostorově otevřen přes všechna obchodní podlaží až po střechu. Ve 3. NP celý prostor graduje do jediného uceleného prostoru, který je využit pro food court.
Severní polovina dispozice slouží výhradně pro nájemní prostory a provozní zázemí. Protnuta je pouze v půdorysné stopě pasáží 1. a 2. NP prostorem, který díky bohaté ploše světlíků vnáší přirozené světlo i do spodních pater. Centrální prostor 3. NP je zaklenut vyvýšenou střechou se světlíky, které prostřednictvím několika galerií prosvětlují nižší obchodní podlaží.
Jihovýchodnímu nároží centra dominují 4. až 6. NP, které zajímavě převyšují ostatní objem objektu. Tato tři podlaží slouží jako nájemní administrativní prostor. Vstup do této části je zajištěn jak samostatnou vertikálou přístupnou z Gočárovy třídy, tak i propojením s pasáží ve 3.NP.

Parkovací dům je situován podél Zamenhofovy ulice, kterou překračuje propojovacím mostem v 2. a 3. NP obchodního centra, a to přímo do obchodních pasáží. Parkovací dům má podélnou tvarově jednoduchou dispozici. Výškově je dělen na "půlpatra", což umožňuje kontinuální průjezd rampami. V těžišti dispozice parkovacího domu se nachází vertikální komunikační jádro v podobě otevřeného schodiště a dvojice průchozích výtahů.

Řešení interiéru

Architektonický koncept interiéru vychází z myšlenky využití přirozeného slunečního světla a abstrakce rostlinného motivu. Světlo je zde vnímáno jako všudypřítomná a nepostradatelná substance, která společně se zástupci rostlinné říše tvoří jedny ze základních stavebních kamenů života.
Logicky uspořádaný interiér podtrhují vizuální průhledy, které prochází napříč celým veřejným prostorem. Vytváří tak příjemné místo pro trávení volného času, relaxaci a zábavu. Užití materiálů ve světlých odstínech podporuje šíření světla a vnímání vzdušnosti prostoru. Kontrast je tvořen uplatněním dezénu dřeva v rozsahu, který graduje od přízemí do nejvyššího podlaží. Zde je dřevo či jeho design zastoupen nejen v mobiliáři, ale i na podlahách a interiérových dekoračních prvcích. Prvky interiéru jsou zpracovány tak, aby vizuálně dotvářely tvarový i materiálový koncept.
Interiér Auparku záměrně kontrastuje s vnější různorodostí stavby a sjednocuje vnitřní prostor do živé obchodní pasáže.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Obermeyer Helika a. s.