Univerzitní knihovna a Multifunkční centrum UJEP

Univerzitní knihovna a Multifunkční centrum UJEP
Adresa: Pasteurova 5, Ústí nad Labem, Česká republika
Investor:Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Projekt:2009-11
Realizace:2011-12
Užitná plocha:9760 m2
Obestavěný prostor:49800 m3
Náklady:321 000 000 CZK


Stavební řešení: František Bielik, Martin Mašek, Petr Dolenský, Josef Franc
Statika: Zdeněk Dřevěný, Vít Šrámek
Zahradní úpravy: Kateřina Tomanová
TZB: SIL, Elcenter, Rais, Trafina, Nýdrle
Informační systém: Petr Babák, Laboratoř
Generální dodavatel: Unistav a.s.
Souvislosti
Stávající areál Masarykovy nemocnice byl založen ve třicátých letech 20. století. V roce 1926 rozhodlo město o výstavbě nové moderní nemocnice a postupně vznikly pavilony G, B, v roce 1930 byl otevřen pavilon A, v roce 1937 pavilon B, později pavilony C a D.
Urbanistický koncept kampusu vychází ze základní geometrie Masarykovy nemocnice ze 30. let 20. století, především jde o rekonstruovaný pavilon B (Fakulta užitého umění a designu) a pavilon A (budoucí přírodovědecká fakulta).       
Urbanistický rámec obou dominantních staveb v území, pavilonů A a B vymezuje ze severu a jihu centrální oblast obou novostaveb – univerzitní knihovny (UK) a Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra (MFC), které bude zahrnovat vzdělávací, konferenční a administrativní zázemí kampusu.
   
Urbanismus/ Architektura

Univerzitní knihovna
Koncept ležatého hranolu volných výběrů, který je uložen nad kompaktním blokem administrativy a servisních funkcí a třípodlažním objektem fakulty sociálně ekonomické. Knihovna má 6 nadzemních podlaží a 2 podlaží podzemní.
Vstup je orientován ze Studentského náměstí z jihu do vysoké vstupní haly. Na halu navazuje prodejna knih a skript, volné schodiště propojuje vstup s galerií na úrovni 2.NP. V centru dispozice je umístěn komunikační blok se schodištěm, 2 výtahy, 2 malými knižními výtahy, prostorem pro servisní funkce. V západní sekci 1.NP jsou navrženy sklady knih.
Knižní sklady zahrnují dále obě podzemní podlaží 1.PP, 2.PP, na úrovni 2.PP je objekt knihovny propojen na servisní a zásobovací část.
Na úrovni vstupu ze severu ve 2.NP kromě galerie ve vstupní hale najdeme prostor literární café se zázemím a navazující exteriérovou terasou. Ve 3., 4. a 5. podlaží tohoto bloku je navrženo administrativní zázemí knihovny, včetně nezbytných servisních ploch.
Hlavní podlaží knihovny – 5.NP zahrnuje především plochu volných výběrů knih, celkem návrh zahrnuje regály pro 2660 bm polic. Součástí volného výběru jsou studijní místa – celkem 120 míst včetně 3 studijních boxů, každý s 8 místy, PC učebna pro 16 osob, prostory administrativního a servisního zázemí a prostor zimní zahrady. Při vstupu je navržen recepční pult a internetová informační pracoviště. V 6.NP vloženém do administrativní části je navržen prostor pro techniku.
Denní světlo prostupuje do prostoru volných výběrů jednak průsvitnou copilitovou fasádou doplněnou okny. Systém je doplněn střešními světlíky nad studijními boxy. Minimalistický exteriérový vzhled copilitové průsvitné fasády s průhlednými okny je doplněn pouze jednotlivými prvky – únikové požární schodiště v tubusu pohledového z betonu probarveného ve hmotě, dřevěná paluba café. Interiéry servisní a administrativní části jsou téměř bez podhledů, pohledový beton v bezprašné úpravě doplněn barevnými akcenty – podlahové stěrky, interiér schodiště. Prostor volného výběru s prosklenými studijními boxy má metalický síťový  podhled s lineárními svítidly.

Multifunkční centrum

Architektura multifunkčního centra (MFC) je založena na konceptu domu propojeného základním foyerem se vstupem z jihu, nad ním jsou artikulovány jednotlivé funkčně odlišné objekty. V prostoru mezi nimi je založeno tzv. Studentské náměstí zahrnující plochu mezi objektem D fakulty sociálně-ekonomické a budoucí Přírodovědeckou fakultou pavilonu A. Tento důležitý pobytově-shromažďovací prostor propojuje fakulty severní a jižní část, v jeho centru leží oba centrální objekty - Univerzitní knihovna a Multifunkční centrum.
Vstup do objektu je ze dvou základních úrovní. Do 1.PP z jihu do prostoru foyeru, propojujícího všechny nadzemní části, vysoká lobby zahrnuje informační recepční pult, prostory pro setkávání, sloužící zároveň jako nutný rozptylový prostor pro přednáškové sály.
Na této úrovni jsou navrženy 2 přednáškové sály pro 90 osob, velký přednáškový víceúčelový sál pro 310 osob, servisní prostory a propojení do objektu rektorátu.
Malé přednáškové sály jsou navrženy přes 2 úrovně, ve 2.NP je situován foyer a přednáškový sál – pro 180 osob. Tento sál je přisvětlen 4 světlíky s horním osvětlením s možností zatemnění.
Administrativní objekt – rektorát je pětipodlažní, na úrovni 1.PP navazuje na společný foyer, další vstup je přímo ze Studentského náměstí v 1.NP.
Jednotlivá podlaží zahrnují administrativní prostory rektorátu, hospodářské správy, zaměstnaneckého odboru, ekonomického odboru, provozu IC a prostory Univerzity třetího věku.
Keramické fasády střízlivě reagují na různé požadavky osvětlení kanceláří, foyeru a různých typů sálů.
SIAL
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.