Original Identity Pardubice

Original Identity Pardubice
Autor: muon | Jiří Zhoř
Spolupráce:Klára Holanová
Adresa: AFI PALACE, Masarykovo náměstí 2799, Pardubice, Česká republika
Investor:Original Identity s.r.o.
Realizace:2010
Užitná plocha:125 m2


Celkové zadání vzešlo od investorů, kteří mají v dané oblasti profesní a obchodní zkušenosti. Jedná se o klienta, který se rozhodl založit síť prodejen se značkovým oblečením zaměřenou především na denim.  Doposud realizované prodejny jsou umístěny v nákupních centrech. Z hlediska realizací obchodních jednotek jsou nákupní komplexy zatíženy specifickými pravidly, často určenými vizuálními, stavebními a bezpečnostními manuály. Na klienty a realizační tým jsou kladeny zavazující požadavky na termíny a pravidla realizace. Doba od návrhu, výroby, montáže a otevření je tak často krácena na čtyři týdny včetně časových prodlev schvalovacích procesů ze strany managementu centra a příslušných úřadů.
Navržený korporátní styl je založen na soběpodobném vizuálním charakteru jednotlivých prodejen.
Obchodní jednotky jsou řešeny ve vztahu ke konkrétním prostorům, které svými vstupními parametry udávají prostorovou a vizuální modifikaci. Tímto procesem vznikají individuální řešení, která si uchovávají svoji identitu.
Určujícím momentem se stává práce s měřítkem vkládaných objektů, které v každém jednotlivém prostoru tvoří konkrétní - zapamatovatelný centrální element.

V případě obchodu v Pardubicích je realizován jako centrální motiv kontejner, který se chová  jako nezávislý prostor v daném prostoru.  Obchodní jednotka je charakteristická svým rohovým umístěním do pasáže obchodního mola. Důležitým bodem bylo řešení celoprosklených výkladců, které je založeno na instalaci trámových stěn, vymezující tyto funkce: dávají nerušený prostor aktivní prezentaci korespondující s celkovým vizuálním stylem a umožňují průhled dovnitř. V rámci výměny interiéru došlo k otevření venkovní výlohy a celkového prostoru prodejní jednotky do uliční zóny.

Vzhledem k sortimentu nabízeného zboží převážně denimu, který při finální výrobě prochází destrukčními procesy a ručním zpracováním je zvolena autentická povaha použitých materiálových variant, které svoji syrovostí a naturálností tento vizuální efekt podporují. Jedná se zejména o černou ocel, nerez plechy, masiv dubové hranoly a průmyslové překližky.  Materiály jsou vybírány s důrazem na další použití nebo recyklaci. Řešení se zejména vyhýbá sádrokartonovým systémům, laminovaným nábytkovým sestavám, a dekoračním texturám, které jsou v nákupních centrech masívně používány. Osvětlení a některé interiérové prvky jsou recyklovány ze skladových zásob investora.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od muon