Original Identity Ostrava

Original Identity Ostrava
Autor: muon | Jiří Zhoř
Spolupráce:Klára Holanová
Adresa: Avion Shopping Park, Rudná 3114/114, Ostrava, Česká republika
Investor:Original Identity s.r.o.
Realizace:2010
Užitná plocha:38 m2


Celkové zadání vzešlo od investorů, kteří mají v dané oblasti profesní a obchodní zkušenosti. Jedná se o klienta, který se rozhodl založit síť prodejen se značkovým oblečením zaměřenou především na denim.  Doposud realizované prodejny jsou umístěny v nákupních centrech. Z hlediska realizací obchodních jednotek jsou nákupní komplexy zatíženy specifickými pravidly, často určenými vizuálními, stavebními a bezpečnostními manuály. Na klienty a realizační tým jsou kladeny zavazující požadavky na termíny a pravidla realizace. Doba od návrhu, výroby, montáže a otevření je tak často krácena na čtyři týdny včetně časových prodlev schvalovacích procesů ze strany managementu centra a příslušných úřadů. Navržený korporátní styl je založen na soběpodobném vizuálním charakteru jednotlivých prodejen.
Obchodní jednotky jsou řešeny ve vztahu ke konkrétním prostorům, které svými vstupními parametry udávají prostorovou a vizuální modifikaci. Tímto procesem vznikají individuální řešení, která si uchovávají svoji identitu.
Určujícím momentem se stává práce s měřítkem vkládaných objektů, které v každém jednotlivém prostoru tvoří konkrétní - zapamatovatelný centrální element.

V Ostravě šlo především o to, přenést v krátkém časovém horizontu vizuální a konstrukční styl v daném měřítku nastavený v Pardubicích. Podlažní plocha  je o 2/3 menší, přičemž objem prodávaného zboží zůstává vysoký. Centrem prostoru je multifunkční pojízdný regál, který vynáší konzole trámů sloužících jako pult. Jeho základní konstrukční profil je odvozen od profilu kontejneru. Vzniká tak konstrukční a prostorová modifikace, která je však řešena v každém prostoru na míru.

Vzhledem k sortimentu nabízeného zboží převážně denimu, který při finální výrobě prochází destrukčními procesy a ručním zpracováním je zvolena autentická povaha použitých materiálových variant, které svoji syrovostí a naturálností tento vizuální efekt podporují. Jedná se zejména o černou ocel, nerez plechy, masiv dubové hranoly a průmyslové překližky.  Materiály jsou vybírány s důrazem na další použití nebo recyklaci. Řešení se zejména vyhýbá sádrokartonovým systémům, laminovaným nábytkovým sestavám, a dekoračním texturám, které jsou v nákupních centrech masívně používány. Osvětlení a některé interiérové prvky jsou recyklovány ze skladových zásob investora.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od muon