Konverze interieru továrního prostoru na zázemí firmy SIO2

Konverze interieru továrního prostoru na zázemí firmy SIO2
Autor: muon | Jiří Zhoř
Adresa: Lazaretní 1/7, areál Zbrojovky, Zábrdovice, Brno, Česká republika
Investor:Pavel Hruban
Projekt:2012-13
Realizace:2012-14 (zbořeno 2018)
Zastavěná plocha:580 m2
Obestavěný prostor:1640 m3


Zadání - návrh a realizace interiéru zákaznického centra firmy SIO2 - galerie / showroom, vstupní schodiště-most, parkovací plocha, privátní zázemí firmy, byt, kuchyň, koupelna, jednací prostor, bar, logistické zázemí, kanceláře technického zázemí, kancelář majitele firmy

Architektura - realizace vstupního schodiště s přemostěním a řešení celkových prostor interiéru navazuje na industriální architekturu stávajícího objektu areálu. Přejímá ve svém měřítku a principu konstrukční a technické prvky daného prostředí, charakteristické detaily řemeslného a montážního provedení.
Dispoziční a prostorové členění je určeno nastaveným měřítkem realizovaných solitérů, které svým rozmístěním přináší do prostoru novou funkci.
Materiálové a konstrukční řešení využívá zejména recyklovaných-hotových konstrukčních a deskových prvků ve formě ocelových nosníků a panelových dílců, masiv dřevěných obkladů, které doplňují navrhované ocelové konstrukce v daném tématu.
Výrazným rysem celkového řešení je použití plošného skla jako základní stavební a materiálové varianty v jednotlivých provozech prostoru.

Konstrukce a technologie - stávající konstrukce objektu zasahuje svým založením do počátku minulého století. Je převážně tvořena železobetonovým skeletem, s omítanou-cihlovou fasádní výplní zdiva, železobetonovými průvlakovými stropy, beton deskami a nosnými ocelovými sestavami-jeřábové dráhy aj.
Úprava interiéru tyto původní hmoty prostoru otevírá, čistí a výrazově zesiluje. Pro povrchové úpravy jsou použité - hrubé brusné - nátěrové systémy a epoxidové podlažní struktury.
Plošné vytápění prostor a ohřev TUV je zajištěno tepelným čerpadlem, distribucí tepla do recyklovaných topných těles, doplněných přímým zdrojem lokálního vytápění z instalovaných peletkových kamen.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od muon