Original Identity České Budějovice

Original Identity České Budějovice
Autor: muon | Jiří Zhoř
Spolupráce:Klára Holanová
Adresa: IGY Centrum, Pražská 1247/24, České Budějovice, Česká republika
Investor:Original Identity s.r.o.
Realizace:2010
Užitná plocha:33 m2


Celkové zadání vzešlo od investorů, kteří mají v dané oblasti profesní a obchodní zkušenosti. Jedná se o klienta, který se rozhodl založit síť prodejen se značkovým oblečením zaměřenou především na denim.  Doposud realizované prodejny jsou umístěny v nákupních centrech. Z hlediska realizací obchodních jednotek jsou nákupní komplexy zatíženy specifickými pravidly, často určenými vizuálními, stavebními a bezpečnostními manuály. Na klienty a realizační tým jsou kladeny zavazující požadavky na termíny a pravidla realizace. Doba od návrhu, výroby, montáže a otevření je tak často krácena na čtyři týdny včetně časových prodlev schvalovacích procesů ze strany managementu centra a příslušných úřadů.
Navržený korporátní styl je založen na soběpodobném vizuálním charakteru jednotlivých prodejen.
Obchodní jednotky jsou řešeny ve vztahu ke konkrétním prostorům, které svými vstupními parametry udávají prostorovou a vizuální modifikaci. Tímto procesem vznikají individuální řešení, která si uchovávají svoji identitu.
Určujícím momentem se stává práce s měřítkem vkládaných objektů, které v každém jednotlivém prostoru tvoří konkrétní - zapamatovatelný centrální element.

Prostory obchodního centra IGY jsou umístěny do rekonstruovaného objektu původní vojenské sýpky tzv. „zásobárny“. V obchodních jednotkách je znatelné tektonické a konstrukční uspořádání původního nosného rastru železobetonových sloupů a vodorovných konstrukcí. Jednotku o velikosti 33 m² vymezuje rastr šesti sloupů. Pro zakomponování centrálního elementu je využito  nosného systému k instalaci štendru, který je navržen, jako konzole kyvadla se závažím. Tento způsob řešení napomáhá vypořádat se s úzkou dispozicí a malou podlažní plochou.

Vzhledem k sortimentu nabízeného zboží převážně denimu, který při finální výrobě prochází destrukčními procesy a ručním zpracováním je zvolena autentická povaha použitých materiálových variant, které svoji syrovostí a naturálností tento vizuální efekt podporují. Jedná se zejména o černou ocel, nerez plechy, masiv dubové hranoly a průmyslové překližky.  Materiály jsou vybírány s důrazem na další použití nebo recyklaci. Řešení se zejména vyhýbá sádrokartonovým systémům, laminovaným nábytkovým sestavám, a dekoračním texturám, které jsou v nákupních centrech masívně používány. Osvětlení a některé interiérové prvky jsou recyklovány ze skladových zásob investora.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od muon