Polyfunkční městský blok Hraničář

Polyfunkční městský blok Hraničář
Adresa: Masarykova, Ústí nad Labem, Česká republika
Investor:Czech Property Investments a.s.
Realizace:2006 - 2011
Užitná plocha:21375 m2
Náklady:650 000 000 CZK


Doba rozkvětu historického města Ústí nad Labem prakticky skončila vybombardováním a následným vysídlením většiny původního německého obyvatelstva po skončení války. Razantní odříznutí od historie a příchod nových obyvatel bez vazby na „Místo“ znamenal v dalších letech pokračování plošných demolic i v samotném centru města. Asanacím podlehlo postupně mnoho veřejných staveb i obytných bloků s činžovními domy. Koncem 80. let minulého století byl „uvolněn“ i pozemek městského bloku pod kinem Hraničář v návaznosti na centrum města. Měla zde vyrůst krajská pobočka centrální banky, k čemuž díky roku 1989 již nedošlo a pozemek mezi Masarykovou a Moskevskou ulicí těsně nad sady Bedřicha Smetany zůstal dál volný a provizorně využívaný jako parkoviště.
V roce 2006 byla naše kancelář vyzvána vlastníkem pozemku – společností CPI, spolu s několika dalšími zkušenými architektonickými ateliery ke zpracování studie zástavby pod kinem Hraničář a následně vybrán k realizaci náš návrh. Zvolili jsme poměrně jednoduchý urbanistický koncept nahrazení již neexistujícího bloku, který se zároveň otevírá svými pasážemi a průchody do vnitrobloku pro velkoměstsky chápaný provoz. Urbanistické řešení vychází z tvaru parcely a rozvíjí koncept tradičního městského bloku, který se stane součástí struktury města a svými fasádami formuje okolní městský prostor. Důležitým prvkem konceptu je umožnit lidem přístup do vnitrobloku a diagonální pěší propojení na úrovních veřejného, poloveřejného a soukromého prostoru.
Investor je na domácím trhu známou obchodní a developerskou skupinou, do jejíhož portfolia dnes kromě bytových a komerčních projektů patří i provozování sítě čtyřhvězdičkových hotelů Clarion. V Ústí nad Labem, jakožto krajském městě, bylo rozhodnuto realizovat chybějící kapacitu hotelu s kongresovým sálem a moderní administrativní budovu nabízející kanceláře třídy A spolu s bydlením, kavárnou a obchody v parteru. Návrh městského bloku je v podstatě velmi jednoduchý. Jeho objem je složený ze tří základních budov, jež znovu vytváří uliční fasády, nároží a průchody tak, aby se městu vrátilo zpět to měřítko, které jej dříve přirozeně vytvářelo. Kromě základních funkcí – hotelu, administrativy a bydlení bylo naší snahou vytvořit živý parter, zapojit vnitroblok do života města a dům nechat fungovat v několika vrstvách. Projekt počítal s velkou samoobsluhou, restaurací ve dvoře a byty v centru města. Když vznikaly první návrhy, ještě fungovalo kino Hraničář, proto to náměstí před jeho budovou s vyvýšenou terasou pro umístění kavárny – v naší kanceláři se snažíme hodně pracovat s principy sousedských vztahů, sdílení veřejných prostor a vzájemnou mezilidskou komunikací v prostoru.
Z původního velkorysého rozmachu se však podařilo realizovat pouze určitou část. Během stavby zasáhla také Ústí nad Labem celosvětová ekonomická krize a investor čelil nelehkému  rozhodnutí, zda celou akci zastavit či ve stavbě vůbec pokračovat. Rozhodnutí pokračovat, kromě odložení realizace bytové části na dobu, kdy to bude ekonomicky smysluplnější, s sebou přineslo nutnost snížit původní rozpočet téměř o třetinu. To se muselo zákonitě projevit i na výsledku. Vše bylo nutno zgruntu za pochodu přeprojektovat tak, aby se původně zamýšlený výraz stavby, prostorový standard a prostředí, které dům svými objemy formuje, nevytratilo, ale spíš zjasnilo a zjednodušilo. V termínech na hranici reality bylo nutné ušetřit téměř všude – na finálních materiálech fasád, výplních otvorů, interiérech i technologii a ostatních stavebních detailech domu. I když nebyla nouze o vypjaté situace na stavbě, troufáme si tvrdit, že zamýšlený koncept se podařilo díky všem zúčastněným na místě u Hraničáře udržet a potvrdit. Možná právě fáze úspor během výstavby dodala i v materiálové rovině stavbě lidské měřítko – použití omítek na fasádě a sjednocených formátů oken spolu s maximálním zjednodušením objemů nakonec působí velice přirozeně.
Potvrzuje se, že ten dům je v Ústí nad Labem naprosto správně. Věříme, že pomůže nasměrovat vývoj města směrem k předválečné prosperitě a významu v rámci našeho státu, a že také v dohledné době znovu vzroste zájem o bydlení v centrech měst a podaří se doplnit i kompozičně chybějící bytový dům na nároží ulic Moskevská a Prokopa Diviše v rámci projektu CPI City Center.
6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
skoda tych fasad
Martin Boleš
01.11.12 07:18
Klíšský potok
Ivan Lejčar
01.11.12 09:09
promarněná příležitost
Daniel John
01.11.12 04:11
TEXT NEODPOVÍDÁ REALITĚ
tomcerny
06.11.12 08:54
Tohle ne!
Jana
24.07.15 11:55
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jiran Kohout architekti