Ladronka - zimní zahrada

Ladronka - zimní zahrada
Generální projektant:AED Project, a.s. / ing. A. Marek, ing. K. Chlupáč, ing. T. Volný
Adresa: Tomanova 1, č.p. 1028, Břevnov, Praha, Česká republika
Investor:Městská část Praha 6
Realizace:2010


Nová zasklená zimní zahrada ve dvoře podél bývalé stodoly usedlosti Ladronka nabízí plochu pro cca 100 hostů. Navržený koncept verandy umožňuje reakci na roční období a venkovní teploty tím, že zasklené stěny verandy jsou maximálně otevíratelné. Autoři hledali optimální formu a hloubku zimní zahrady jako kompromis mezi požadavky provozovatele a zachováním vhodné velikosti dvora usedlosti. Z této analýzy vznikla hloubka přístavby cca 3,7 m. Stávající střecha stodoly je rozšířena tak, že pokrývá cca 2/3 hloubky nové přístavby. Zbylá 1/3 hloubky přístavby je provedena ve skle a oceli má stejné proporce a materiálové řešení jako stávající skleněný krček u občerstvení, vložený do dvora během předcházející rekonstrukce z roku 2005. Koncept protažení stávající střechy stodoly řeší i problém výrazné nerovnosti stodolní stěny.
Velké okno ve stěně stodoly je významné tím, že leží na ose vjezdu do dvora ze severní strany. Proto byla čelní strana verandy – zimní zahrady řešena tak, že v ose brány / velkého okna jsou dvoje dvojité prosklené dveře otvíravé na pantech. Na obou koncích verandy jsou dva moduly s pevným zasklením. Zde je použit stejný detail pevného zasklení jako byl použit u skleněného krčku u občerstvení. Ve zbývající ploše čelní fasády je ve dvou zónách na obou stranách pevných otvíracích dveří navržen skládací prosklený fasádní systém. Skládá se z jednotlivých plně zasklených panelů, které může jedna osoba odsunout buď do kompaktních parkovacích kójí umístěných u osy verandy na straně dvojitých dveří, nebo zasunout za sousedící panel.
Plně prosklená nová zimní zahrada a skleněný krček z první rekonstrukce ponechávají dvoru usedlosti původní proporci – skleněná stěna umožňuje přímé vnímání omítnutých stěn dvora. Využití verandy i krčku přispívá k „animaci“ prostoru dvora usedlosti.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Šafer Hájek Architekti