Kongresové centrum Brdo

Kongresové centrum Brdo
Adresa: Predoslje 39, Brdo pri Kranju, Slovinsko
Investor:JGZ Brdo
Projekt:2005
Realizace:2006-07
Užitná plocha:8454 m2
Zastavěná plocha:2842 m2
Plocha pozemku:25836 m2
Náklady:13 000 000 Euro


V první polovině letošního roku bylo Slovinsko jako první východoevropský stát pověřeno předsednictvím Evropské unie. Za tímto účelem vzniklo nové kongresové centrum. Z logistických a bezpečnostních důvodů byl vybrán zámecký areál Brdo u města Kranj.
Rozsáhlý areál, který byl původně hraběcím sídlem, připadl po první světové válce k jugoslávskému království. Socialisti zámek po druhé světové válce zestátnili a Josip Broz Tito ho využíval během svých návštěv Slovinska. V těch dobách zde pobývali také Antony Eden, perský šáh Reza Pahlewi nebo Michail Gorbačov. Během krátké historie samostatného slovinského státu byl areál využíván k důležitým protokolárním učelům. Zavítal sem Bill Clinton, papež Jan Pavel II., princ Charles a v roce 2001 se zde poprvé setkali prezidenti Bush a Putin. Areál byl tedy na krátkodobé návštěvy významných osobností dobře připravený. Kvůli šestiměsíčnímu předsednictví EU však bylo zapotřebí upravit stávající budovy a vytvořit nové prostory kongresového centra, které však nebylo koncipováno pouze na dobu předsednictví, ale jako víceúčelová stavba. Kromě místa k pořádání konferencí Brdo také potřebovalo sál ke slavnostem, pro něž už nedostačovala kapacita starého hradu. Velkoplošné kanceláře rozdělené skleněnými příčkami přispívají ke zvýšení flexibility prostoru. Kongresové centrum je dispozičně rozděleno do tří samostatných zón: běžní účastníci se po vstupu do haly schází v bufetu a sálu, VIP hosté (ministři a jejich doprovod) využívají své soukromé místnosti a novináři mají zázemí v tiskovém centru.
Tento stavební program architekti vložili do skleněného pavilonu, který umístili na louku za bývalou konírnu. Otevřený půdorys a prosklené stěny umožňují krásný výhled do parku a jezero ležící za budovou. Příroda je důležitým prvkem celého architektonického návrhu. Do stavby se vstupuje z jižního rohu, kde nízká kompaktní hmota v přízemí mírně ustupuje do pozadí a vytváří tak krytý přístřešek. Na rozlehlé betonové ploše před vstupem se odehrávají protokolární ceremonie, na sousedící louce jsou stožáry s vlajkami všech členských států EU a nedaleko odtud je přistávací plocha pro vrtulníky. Návštěvníci se přes recepci dostávají do hlavní haly, kde je postaveno pódium k pořizování protokolárních fotografií. Navíc se tu nachází bar se stoly a lavicemi vytvářejícími intimní separé. Do velkoplošných kanceláří rozdělených pouze skleněnými stěnami byl prvek separé znovu zopakován a umožňuje tak při krátkých zasedáních určitou míru soukromí. Další místnosti, které nevyžadují soukromí ale jen klid na práci, jsou vymezeny skleněnými příčkami. Jádro stavby tvoří sál s výškou probíhající přes dvě poschodí. Při návrhu bylo počítáno s jeho různým využitím: může sloužit jako klasický sál s řadami židlí, ale také k pořádání večeří a dalších slavností. K těmto účelům byla ve sklepě vybudována kuchyně. Sál má navíc překladatelské kabiny a projekční místnost. Kvůli mnoha úředním řečem jsou kabiny rozděleny do dvou podlaží. Ve sklepě se nachází ještě jeden malý sál, který lze rozdělit na několik dalších místností. O prosvětlení malého sálu se stará zelené atrium v podobě zatravněné rampy svažující se z okolního pozemku do sklepního podlaží. Druhé atrium se nachází v prvním patře a nelze ho z vnějšku spatřit. Horní atrium má na starosti osvětlení kancelářských a zasedacích místností, ale zároveň slouží jako klidná zahrada k odpočinku a jako kuřárna. Důkazem ekologické politiky mají být solární panely instalované na střechu. O aktuálních energetických úsporách kongresového centra informuje monitor přímo ve vstupní hale.

Kongresové centrum Brdo bylo postaveno u příležitosti slovinského předsednictví EU. Centrum leží 20 kilometrů severně od Lublaně ve středověkém zámeckém komplexu Brdo původně patřícímu jugoslávské královské rodině. Nová budova je umístěna do překrásné zeleně, která je součástí chráněného lesa.
Stavba je koncipována jako nízký skleněný pavilon, který nijak neprozrazuje svůj reprezentativní účel a přenechává hlavní roli přírodě. Kongresové centrum Brdo svým tvarem sleduje půdorysnou stopu stávající staré obslužné budovy zámku, od které je oddělené kamennou plošinou.
Vstup do skleněného pavilonu diskrétně naznačuje vyříznutí na východní straně stavby. Interiér je uspořádaný jako místo k otevřené komunikaci – přízemí funguje jako recepce, kde se mohou odehrávat různé společenské události, tiskové konference, přivítání hostů, mítinky a výstavy. Velká kongresová hala s výškou přes dvě podlaží tvoří srdce pavilonu a je vloženo do centra stavby. Hala je kompletně obložena děrovanými dubovými panely navozujícími teplou atmosféru v celém komplexu.
V horním patře jsou umístěny velkoplošné kancelářské prostory, které jsou mezi sebou rozděleny průhlednými skleněnými panely. Některé z kanceláří jsou obraceny směrem do atria vyříznutého uprostřed stavby.
Transparentnost je hlavním rysem celé stavby. Fasáda složená ze dvou skleněných vrstev má minimální odrazivostí a vytváří tak nejoptimálnější vizuální spojení s přírodou. Parková zeleň se tak stává součástí interiéru a scénografickým pozadím pro všechny slavnostní události, které se zde odehrávají.
Bevk Perović arhitekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od bevk perović arhitekti