IBM Global Services Delivery

IBM Global Services Delivery
Myšlenka brněnského Technologického parku, která vznikla v začátku devadesátých let minulého století, se naplňuje. Na urbanistickém konceptu architekta Petera Foggo se postupně začal realizovat odvážný záměr, jež sice v průběhu času musel být z různých příčin modifikován, ale základní urbanistická myšlenka – integrovat průmyslovou, technologickou a administrativní funkci přirozeně do městské struktury – dostála svého.
Český technologický park v Brně si pro svoje administrativní, výzkumné či high-tech výrobní prostory vybírá stále více předních mezinárodních i domácích firem. Jmenujme například FEI Czech Republic, Siemens, SGI, Timken, Český mobil či Honeywell Controls. A jelikož jde o zónu skutečně velmi atraktivní, navíc navazující na areál Vysokého učení technického, zvolila ji jako své administrativní sídlo i nadnárodní společnost IBM. Budovy pro tuto významnou společnost navrhla kancelář K4 Architects & Engineers.
Pozitivní vzájemné zkušenosti ze spolupráce Technologického parku Brno a K4 Architects & Engineers na projektech FEI Czech Republic a Symbol Technologies vyústily v minulém roce v další projekt. "Tehdy jsme dostali zadání dopracovat a aktualizovat původní koncept zástavby v zóně A pro konkrétního klienta IBM administrativním komplexem pro zhruba 1300 zaměstnanců," říká architekt Pacek. "Tyto projekty administrativních budov v zóně A byly, na rozdíl od dvou předchozích, jednodušší z pohledu dispozičního uspořádání, ale náročnější na některá technická a architektonická řešení."
V projektu pro IBM se na rozdíl od svých předchůdců objevují určitá specifika. "Snažíme se zde uplatnit několik moderních uměleckých objektů z okruhu pedagogů z Fakulty výtvarných umění VUT," vysvětluje architekt Vladimír Pacek z firmy K4. "Jde tak trochu o misionářskou práci, kdy je třeba přesvědčit investora o smysluplnosti takové investice a oslovené umělce přimět ke standardnímu vstřícnému chování k privátnímu klientovi. Je to role velmi zajímavá."
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od K4 a.s.