Areál dopravní výchovy Brno–Riviera

Areál dopravní výchovy Brno–Riviera
Spolupráce:Marek Laudát, Pavel Augustin
Adresa: Bauerova 7, Pisárky, Brno, Česká republika
Investor:Starez – Sport a.s
Realizace:2014-15Areál původních říčních lázní Riviera byl rekonstruován na výukové centrum se zaměřením na dopravní výchovu. Přírodní ráz říční nivy zůstal zachován a doplněn o prvky pro volnočasové využití a odpočinek. Propojení s cyklostezkou na protějším břehu řeky obstarává původní lávka s obnoveným povrchem.
Klasicistní budova bývalých lázní "Zámeček" byla očištěna od pozdějších nevhodných úprav a slouží pro teoretickou část dopravní výuky a administrativní zázemí.
Částečně zastřešené dopravní hřiště slouží pro praktickou část výuky. Subtilní dřevěná konstrukce zastřešení ze sbíjených vazníků je nesena betonovými sloupy v modulu 6 x 12 metrů.  Prostor je prosvětlen šedovými pásovými světlíky v rovině střechy i stěny směrem k řece. Tím je docíleno optického rozčlenění jinak rozměrné stavby o půdorysných rozměrech 60 x 38 metrů. Směrem od řeky jsou plné díly stěn obloženy peřením z modřínových fošen, směrem k náhonu cementovláknitými deskami. Sezónu venkovní dopravní výuky je možné prodloužit uzavřením vnitřního prostor zatahovacími stěnami z průsvitné plachtoviny. Zázemí hřiště je umístěno do rekonstruovaného objektu bývalé servisní budovy.  Na objekt navazuje venkovní dopravní hřiště a revitalizace sadových úprav nábřeží řeky a celého okolí areálu.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Naprosto zbytečná stavba z peněz města
jan sochor
13.11.15 11:10
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od K4 a.s.