Dům s pečovatelskou službou v Eichstättu

Dům s pečovatelskou službou v Eichstättu
Do sevřené struktury historického jádra města podél řeky Altmühl je na místo bývalých jatek zasazena novostavba s byty pro seniory. Hmoty domu na zalomeném půdoryse vymezují poloveřejný prostor, městské zákoutí, do kterého jsou orientovány vstupy do bytů. Velkorysé pavlače kryté elegantní předsunutou střechou jsou příjemným komunikačním prostorem na hranici mezi privátní obytnou zónou a městským prostranstvím. Obytné místnosti bytů jsou okny a lodžiemi obráceny k městem protékající řece.
Dagmar Glosová: Bydlení pro seniory, ERA 2006, s.108-109
0 komentářů
přidat komentář