Schattner

Karljosef Schattner

*24. 8. 1924Gommern, Německo
10. 4. 2012Eichstätt, Německo
Hlavní obrázek
Biografie
1934-42 - navštěvoval školu v Magdeburgu
1942-45 - během vojenské služby v Pobaltí utržil nebezpečné poranění, které ho ohrozilo i na životě. Při návratu zpátky nejdříve padl do amerického zajetí a poté byl internován ve vojenském lazaretu v Ingolstadtu
1946-48 - v Gommern se vyučil obchodníkem, oženil se s Irmingard Ried a přestěhoval se do Eichstättu
1949-53 - studium architektury na vysoké škole technické v Mnichově. Jeho učiteli byli Hans Döllgast, Martin Elsässer, Franz Hart, Friedrich Krauss nebo Georg Werner.
1953-54 - spolupráce v architektonické kanceláři Franze Harta v Mnichově
1955 - spolupráce v arch. kanceláři v Ingolstadtu
1956-57 - samostatně činný architekt v Eichstättu
1957-91 - vedl diecézní stavební úřad v Eichstättu
1985-94 - honorární profesor na Technischen Universität v Darmstadtu
1989-91 - hostující profesor na ETH v Curychu
1990 - získal Velkou cenu Spolku německých architektů
1994 - získal Uměleckou a kulturní cenu německých katolíků
1996 - účast na 6. architektonickém bienále v Benátkách a stal se čestným členem Královského spolku skotských architektů
od 1998 - čestný senátor katolické university v Eichstättu
2007 - ze své knihovny daroval univerzitě Bauhaus ve Výmaru 800 svazků knih

Realizace a projekty

Další stavby
Novostavba vysoké školy pedagogické, Eichstätt, 1960-65
Novostavba státní a seminářové knihovny , Eichstätt, 1963-64
Novostavba katolického kostela "Zur Heiligen Familie", Eichstätt, 1963-65
Přestavba bývalého děkanátu na biskupský ordinariát, Eichstätt, 1965-66
Přestavba bývalého letní biskupskéo sídla na správní budovu, 1970-74
Novostavba a rekonstrukce kostela v Adelschlag, 1972-74
Přestavba  Willibaldsburg Eichstätt na muzeum právnictví, 1973-76
Přestavba a novostavba děkanátu, Eichstätt, 1977-79
Novostavba kancelářské budovy Ostenstrasse 18, Eichstätt, 1978-80
Přestavba Ulmer Hof na oborovou knihovnu, Eichstätt, 1978-80
Novostavba pro docentské pokoje, Eichstätt, 1979-80
Novostavba a přestavba studentského centra, Eichstätt, 1979-81
Přestavba Kipfenberger Speicher na diecézní muzeum, Eichstätt, 1977-82
Přestavba a novostavba biskupského semináře, Eichstätt, 1981
Novostavba bytového domu Ostenstrasse, 1984
Přestavba bývalého sirotčince na fakultu psychologie a žurnalistiky, Eichstätt, 1985-88
Novostavba studií pro fakultu žurnalistiky, Eichstätt, 1985-88
Novostavba studentské jídelny katolické univerzity, Eichstätt, 1985-88
Das Wallmeisterhaus, Ulm an der Don, 1994-96