Dom K2

Dom K2
Spolupráce:Zuzana Reháková
Adresa: Kynceľová, Banská Bystrica, Slovensko
Projekt:2009-11
Realizace:2010-13
Užitná plocha:205 m2
Plocha pozemku:1086 m2


foto: Braňo Hovorka
Rodinný dom s názvom K2 je postavený v obci Kynceľová, pri Banskej Bystrici. Spolu so susedným rodinným domom (Dom zlomu) tvoria akýsi mikrourbanizmus, ich pozemky nie sú oddelené a obyvatelia oboch domov využívajú záhradný, relaxačný exteriér spoločne. Obyvateľmi rodinného domu K2 je manželský pár seniorov a susedný, skôr postavený rodinný dom obývajú ich deti a vnuci. Hoci vznikol neskôr, zámerom pri navrhovaní domu K2 nebolo vytvoriť doplnok pre skôr postavený objekt, ale plnohodnotný dom s vlastnou koncepciou reagujúcou na špecifiká svojho zadania.
V rámci tvorby K2 sme na základe tvaru terénu a požiadaviek užívateľov zvolili priestorový koncept stavby, ktorá svojou formou stúpa v teréne v smere od ulice do záhrady. V interiéri sa táto koncepcia viaže k dvom jednoramenným schodiskám, ktoré prekonávajú výškový rozdiel medzi vstupnou uličnou a záhradnou časťou pozemku, pričom v dome vytvárajú tri samostatné výškové úrovne. Schodiskové ramená sa čitateľne prejavujú aj na vonkajšom dynamickom tvare objektu a tvoria jeho originálnu formu v uličnom pohľade. Rozdelenie stavby na tri výškové úrovne umožnilo v interiéri dôsledne naplniť východiskovú požiadavku užívateľov; prevádzkovo a zvukovo oddeliť pracovňu, často využívanú ako hosťovská izba, od hlavnej obytnej časti domu.
Vstup do domu a vjazd do garáže sa nachádzajú v žltej fasádnej nike v suteréne, v najnižšej výškovej úrovni domu. Suterén obsahuje miestnosti technického, či skladového zázemia a výškovo naväzuje na priľahlú ulicu. Prostredná výšková úroveň domu sa začína za vstupným zádverím so schodiskom a obsahuje pracovňu a malú kúpeľňu s toaletou. Veľké rohové okno v pracovni umožňuje panoramatický výhľad na ulicu. Ďalším schodiskovým ramenom je prístupná denná obytná časť stavby, ktorá na najvyššej výškovej úrovni domu obsahuje kuchyňu, komoru a priestrannú obývaciu halu. Z obývacej haly vedie popri veľkej presklenej fasáde otočenej do záhrady prechod do nočnej časti domu. Táto obsahuje spálňu a hygienické zázemie s kúpeľňou a samostatnou toaletou.
Presklená fasáda v najvyššej úrovni domu zabezpečuje nadštandardné presvetlenie a preslnenie obytných miestností a umožňuje z nich prístup na záhradnú terasu. Veľké okno na opačnej, východnej fasáde zas kontroluje z priestoru kuchyne vstup do domu. Zaujímavá je aj strecha stavby. Jedná sa o zatrávnenú strechu, ktorej nosnou konštrukciou sú železobetónové stropné dosky v značných sklonoch a ktorá z úrovne záhradnej terasy špirálovito stúpa systémom naklonených rovín ponad vnútorné schodiská pri uličnej fasáde do najvyššej strešnej úrovne.
Paulíny Hovorka Architekti
7 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Wow
jma205
30.01.14 04:54
kombinacia
rk
30.01.14 08:40
k2
Peter Koman
19.06.14 10:52
...
Aleš Jílek
19.08.14 10:28
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Paulíny Hovorka Architekti