Interpolis Office Center

Interpolis Office Center
Spolupráce:Natália Galko Michalová, Marek Peťovský, Radovan Krajňak, Veronika Kochaníková
Adresa: Partizánska cesta 3, Banská Bystrica, Slovensko
Investor:Interpolis a.s.
Projekt:2016-19
Realizace:2019-22
Užitná plocha:14536 m2
Zastavěná plocha:4550 m2
Plocha pozemku:5217 m2
Obestavěný prostor:53156 m3
Náklady:12 000 000 Euro


Interpolis Office Center je príkladom komplexnej transformácie administratívnej budovy z obdobia konca socializmu, do podoby moderného biznis centra. Pôvodná, stavebne a technicky už dnes nevyhovujúca administratívna budova, bola postavená v osemdesiatych rokoch minulého storočia, pričom jej výstavba trvala viac ako desať rokov.
Pôvodný objekt sa skladal z trojpodlažnej podnože, spojenej so susedným objektom vodárenskej spoločnosti a vežovej administratívnej časti s centrálnym komunikačným jadrom. Nachádza sa na Partizánskej ceste č.3, v širšom centre mesta, v lokalite nazvanej Sídlisko. Prestavba pôvodnej budovy bola skutočne rozsiahla a z pôvodnej stavby zostala pre ďalšie použitie k dispozícii prakticky len jej železobetónová nosná podstata. V spojitosti s faktom, že už počas výstavby za socializmu bolo rozhodnuté o nadstavaní ďalších štyroch podlaží vežovej časti, trpela pôvodná stavba určitými statickými problémami, ktoré bolo v rámci transformácie nevyhnutné vyriešiť. Pôvodný, úsporný systém bezprievlakových stropov, kombinujúci prefabrikované stĺpy s oceľovými hlavicami a monolitické stropy, sa pri kvalite vtedajšej stavebnej výroby spätne javí ako značne problematický. V rámci nového technického riešenia sme sa museli vysporiadať s jeho veľkou nepresnosťou. So statikou súviseli aj ďalšie nevyhnutné úpravy, zosilnenia nosných konštrukcií umožňujúce realizáciu moderných, energeticky efektívnych fasád a tiež paušálne zvýšenie únosnosti stropov pôvodnej časti stavby odstránením betónových mazaním, ktoré stavbu zbytočne zaťažovali.
Biznis centrum obsahuje okrem pôvodnej budovy aj novú trojpodlažnú prístavbu a samostatný objekt parkovacieho domu. Stavba obsahuje administratívne a v rámci parteru aj polyfunkčné priestory. Z hľadiska prevádzky sú administratívne priestory členené podľa požiadaviek budúcich nájomcov. K dispozícii je štruktúra vytvorená formou veľkopriestorových kancelárií (open space), menších štandardných kancelárií, prípadne kombinácie týchto princípov. V rámci existujúcej veže sa zachoval systém ústredného komunikačného jadra. Jadro obklopujú kancelárske priestory napojené na veľkú východnú a západnú celopresklenú fasádu. Podnož veže funguje obdobne, rovnako napojená na vertikálne komunikačné jadro. Nová trojpodlažná prístavba je pripojená k stavbe zo susedného voľného pozemku, v smere od západu. Obsahuje predovšetkým kancelárske a registratúrne priestory, nevyhnutné hygienické zázemie a vnútorné komunikačné átrium so schodiskom a horným presvetlením. Systém protipožiarnej bezpečnosti stavby doplnilo exteriérové únikové schodisko umiestnené na severnej fasáde prístavby, medzi administratívnou budovou a novým parkovacím domom. Hlavný vstup do budovy zostal v rovnakej pozícii ako bol pôvodne. Doplnil ho vstup zo severnej strany budovy zabezpečujúci prechod do parkovacieho domu. Parkovací dom sa nachádza pri pohľade od ulice v zákryte za budovou a jeho výška nepresahuje výškovú úroveň podnože administratívnej budovy. Konštrukčná železobetónová podstata parkovacieho domu je viditeľne priznaná v plnom rozsahu. Jeho fasády sú bez štandardného uzatvoreného obvodového plášťa, v miestach stanovených projektom protipožiarnej bezpečnosti stavby sú vyhotovené plné betónové časti. Väčšina fasád parkovacieho domu bude doplnená o popínavú zeleň vyrastajúcu z exteriérových zelených plôch v okolí. Vjazdy sú v úrovni prízemia na západnej fasáde parkovacieho domu, a tiež v smere od západu je vjazd od Cesty k nemocnici, ktorým je prístupná strešná úroveň parkovacieho domu.
Stavba dostala nový energeticky efektívny obal a modernú, automaticky riadenú energetickú a mikroklimatickú koncepciu v energetickej triede A1. Výraz exteriéru stavby vo významnej miere odzrkadľuje jej funkčnú náplň v podobe prísneho matematického rastra fasád. Okolie stavby je kultivované parkovými úpravami, krovinami či vzrastlou zeleňou, pričom existujúci, takmer sto ročný javor pred jej hlavným vstupom zostáva jej dôležitou súčasťou.
Paulíny Hovorka Architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Paulíny Hovorka Architekti