Centrála Phoenix Zeppelin

Centrála Phoenix Zeppelin
Adresa: Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica, Slovensko
Investor:Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
Projekt:2007 - 2009
Realizace:2009 - 2011
Užitná plocha:2408 m2
Zastavěná plocha:1385 m2
Obestavěný prostor:13250 m3


Hybridný, administratívno-skladovo-dielenský objekt firmy Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici je jej slovenskou centrálou a výkonnou lokálnou pobočkou. Užívateľ stavby sa zaoberá predajom, servisom a požičiavaním stavebných strojov a zariadení. Medzi administratívnou a dielenskou časťou objektu, obsahujúcou dva veľké opravárenské boxy, sú v účelnom dispozičnom usporiadaní všetky skladové a technické priestory prevádzky. Základnými východiskami návrhu konceptu stavby bola prítomnosť frekventovanej rýchlostnej komunikácie v dotyku s lokalitou výstavby a potreba užívateľa prezentovať v exteriéri predmet svojho podnikania - stavebné stroje.

Rušivé pôsobenie rýchlostnej komunikácie sme potlačili uzatvorenou koncepciou administratívnej časti, ktorá sa nachádza v dvoch dvoj a trojpodlažných blokoch okolo átria na severnej strane objektu. Koncepcia átria výrazne eliminuje rušivý vplyv rýchlostnej cesty, pričom jeho severná orientácia blokuje nízke ranné a večerné slnko. Jednotlivé krídla stavby okolo átria si navzájom tienia, čo zabraňuje nežiaducemu oslneniu pracovných plôch. Átrium vytvára nástup do budovy a opticky vnáša do jej interiéru prírodné prvky - zeleň, dážď, či sneh. Koncepcia átria umožnila zároveň vytvoriť pomerne uzavreté vonkajšie fasády, západnú a východnú.

Uzavretosť fasád obsahujúcich prevažne úzke štrbinové okná je podporená použitím metalického obkladu na báze membrán z perforovaného hliníkového plechu – ťahokovu, ktoré sú v miestach významného tvarovania hmoty doplnené o plochy kompaktných dosiek sýtej žltej farby. Ťahokov fasády opticky zjednocuje, robí stavbu s viacerými integrovanými prevádzkami kompaktnou, funguje ako tieniaci systém okien, ktoré prekrýva a slúži aj ako celistvé pozadie pre prezentáciu farebne a tvarovo výrazných stavebných strojov. Za pekného počasia ťahokov na viac zaujímavo odráža slnečné lúče a povrchy budovy žiaria dúhovými moaré, meniacimi sa s pohybom pozorovateľa. Exteriérové požiarne schodisko na západnej fasáde dotvára kompozíciu tejto fasády. V zmysle platných protipožiarnych predpisov umožnilo toto požiarne schodisko vytvoriť hlavné vnútorné schodisko otvorené, bez nutnosti budovať chránenú únikovú cestu s požiarnymi uzávermi. Kompozičným akcentom fasády východnej je panoramatické okno veľkej zasadacej miestnosti, otvárajúce výhľad východným smerom. Okno je rámom výhľadu na neďalekú pahorkatinu ponad rýchlostnú cestu. Južnú fasádu objektu tvorí v celom jej rozsahu veľký skladový regál. Je to explicitný firemný výklad užívateľa, dobre viditeľný v smere vjazdu do Banskej Bystrice.

Z hľadiska dispozície je ústredným spoločenským priestorom stavby átrium. Je začiatkom hlavnej komunikačnej osi stavby a vítaným miestom neformálnych kontaktov zamestnancov a návštevníkov firmy. Vnútri budovy prechádza átrium cez presklenú fasádu do haly s pracoviskami prvého kontaktu, ktorú na poschodiach formou galérií obklopujú otvorené kancelárske pracoviská administratívnych oddelení. Firma je takto prehľadne zoskupená okolo priestorov átria a haly, kde sa pohybujú jej klienti. Prechod medzi átriom a halou je pozvoľný, ich prelínaniu napomáhajú betónové lavičky s kvetináčmi a zeleňou ako aj betónová veľkoformátová dlažba, ktoré sa  nachádzajú v exteriéri aj v interiéri stavby.

Vnútorná hala pokračuje v interiéri prízemia chodbou, hlavnou komunikačnou trasou spájajúcou administratívnu časť objektu s jej ostatnými skladovými a servisnými prevádzkovými časťami.  Demokratickým stredom stavby je jedáleň v úrovni poschodia. Nachádza sa v strede dispozície a prístup do nej majú v smere od servisu výrobní pracovníci a v smere od átria pracovníci  administratívni. Dizajnu interiéru stavby dominuje okrem jeho priestorovej podstaty neutrálny, prevažne biely kancelársky nábytok. V ťažiskových polohách dispozície zameraných na kontakt s klientmi, v zasadacích miestnostiach, ako aj v prevádzke požičovne na prízemí sú interiéry doplnené o farebne výrazné plochy stien vytvorené na báze originálnej umeleckej veľkoplošnej maľby.

Budova Phoenix Zeppelin je masívnou stavbou, ktorej nosná konštrukčná podstata je odliata zo železobetónu a zateplená systémom na minerálnej báze. Zdrojom tepla a chladu pre vykurovanie a chladenie stavby sú dve tepelné čerpadlá systému vzduch voda. Vetranie interiérov je riadené, so spätným ziskom tepla pomocou rekuperácie. Celá budova je elektricky zálohovaná rotačnou UPS a dieselgenerátorom.

Stavba Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici získala v roku 2011 tri najvýznamnejšie slovenské architektonické ocenenia:
  • Cenu Dušana Jurkoviča 2011, slovenskú národnú cenu za architektúru
  • Cenu CE.ZA.AR 2011, cenu slovenskej komory architektov
  • Cenu ARCH 2011, cenu časopisu Arch o architektúre a inej kultúre
Zároveň získala jednu z troch nominácií na hlavnú cenu v súťaži Stavba roka 2011.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
nečekané
Zuzana Froňková
17.05.12 07:45
Hodně povedené
Radovan Chehabi
30.09.13 03:38
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Paulíny Hovorka Architekti Štefan Moravčík