Dom zlomu

Dom zlomu
Základné požiadavky na architektúru domu boli zo strany klienta dve. Objekt má byť  jednopodlažný, najlepšie bez schodiska a čo najlepšie preslnený. Samotná poloha a tvar pozemku ale požiadavkám investora príliš nenahrávali, pozemok je totiž značne svahovitý a v smere od ulice rastie západným smerom do kopca. Zvolenou koncepciou reagujúcou na zadanie klienta a pomery na pozemku je dom pôdorysného tvaru L, obsahujúci relatívne malý, polozapustený nástupný suterén s garážou a veľké obytné podlažie nad ním.  Okrem momentu samotného vstupu do domu sa tak užívateľ pohybuje v jednej úrovni, bez nutnosti ďalšieho prekonávania výšok a to aj vrámci bežného kontaktu interiéru s exteriérom. Všetky obytné miestnosti v obytnom podlaží sú veľkými presklenými stenami v kontakte so záhradným exteriérom a terasami pri južnej a západnej fasáde.

Z hľadiska dispozície je v úrovni obytného podlažia dom rozdelený od nástupného schodiska v rohu pôdorysu do dvoch blokov -  dennej a nočnej časti. Denná časť je svojou pozdĺžnou stranou rovnobežná s ulicou, čo umožňuje optickú kontrolu vstupu na pozemok. Táto časť domu obsahuje obývaciu halu s kuchyňou, komoru a pracovňu. Pracovňa je použiteľná aj ako hosťovská izba, pričom ako hygienické zázemie sa v takom prípade využije menšia, denná kúpelňa. Priamy kontakt dennej časti so záhradnou terasou je zabezpečený cez nadrozmerné posuvné dvere. Nočná časť je orientovaná výhradne do záhrady za domom. Obsahuje spálňu s hygienickým zázemím a dve menšie detské izby, ktoré sa môžu v prípade potreby prestavbou nábytku zmeniť na jednu veľkú. Zaujímavým interiérovým prvkom v tejto časti stavby je chodba. Je presvetlená strešným svetlíkom otočeným k juhu a slnko v nej vytvára neopakovateľnú, neustále sa meniacu atmosféru.

Dom zlomu je vlastne dom niekoľkých zlomov, s ktorých minimálne dva sú pre jeho architektonickú podstatu dôležité. Prvým je pôdorysný zlom a odklon denného bloku domu v smere od západnej k južnej oblohe, čím sa čiastočne zamedzí optickému kontaktu okien dennej a nočnej časti a zároveň sa predĺži doba preslnenia interiéru obývacej haly. Tento zlom následne spôsobil vysunutie obytného podlažie smerom k ulici, nad pôdorys suterénu, kompozične potlačil vysokú uličnú fasádu a vytvoril chránený vstup a vjazd do domu. Zámer potlačiť suterén je zvýraznený aj jeho čiernym obkladom v kontraste s bielou omietkou podlažia nad ním. Druhým zlomom je zlom stropu a strechy dennej časti domu, ktorá sa oproti nočnej plynule zdvihne o jeden meter. Zvýšenie svetlej výšky podlažia v obývacej hale podčiarkuje v stavbe prirodzenú hierarchiu priestorov a pridáva obývacej hale na exkluzivite. Nezanedbateľný je aj vplyv väčšieho objemu vzduchu na dlhšiu zotrvačnosť mikroklímy obývacej haly. Obidva základné zlomy sa prejavujú v interiéri aj v exteriéri objektu a tvoria jeho primárny architektonický výraz.

Súčasťou zadania bol aj podrobný návrh a projekt interiéru a exteriéru domu. V interiéri sa použil prevažne atypický vstavaný nábytok v neutrálnej bielej farbe a vysokom lesku, ktorý sa spolu s premysleným nasvetlením interiérov a exteriérov stal organickou súčasťou stavby. Okolie domu zlomu je riešené značne relaxačne a okrem zatrávnenej či drevenej terasy mu dominuje bazén a priestor s grilom. Finálna podoba exteriéru zatiaľ nie je ukončená. Záhradná časť bude v budúcnosti prepojená s exteriérom susedného domu, ktorý je momentálne vo výstavbe a ktorý je rovnako dielom nášho architektonického ateliéru.
8 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
gratulujem
ondro
17.08.10 11:29
...
Daniel John
17.08.10 11:13
Hygienizmus
Goral
17.08.10 05:58
zlomok
p
19.08.10 10:55
podarene
rykyt
19.08.10 10:19
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Paulíny Hovorka Architekti