Dětský hospic Dům pro Julii

Dětský hospic Dům pro Julii
Spolupráce:Marek Holán
Adresa: Kociánka 1/8, Brno, Česká republika
Investor:Dům pro Julii, z.ú.
Projekt:2019-2020
Náklady:130 000 000 CZK


Místo pro stavbu dětského hospice se nachází v rozlehlém areálu domova pro seniory Kociánka, který má charakter parku se vzrostlými stromy. Díky tomu, že je areál zasazený do jihozápadního svahu, nabízí panoramatické výhledy na centrum města Brna. Pozemek spadá pod katastrální území Sadová p.č. 27/1. Svým okrajem však těsně navazuje na katastrální území Lesná a Královo pole.

Samostatný příjezd k hospici bude fungovat z východní strany ulicí Trtílkovou. V jižní části pozemku bude vybudováno parkoviště pro 13 vozidel a další 2 krátkodobé parkovací plochy podél cesty budou sloužit pro vyložení pacientů a zásobování hospice.

Základním konceptem při návrhu objektu bylo splynutí s okolím a nenarušení jeho přírodního charakteru. Přesné umístění hospice vymezuje strmý svah lemující téměř rovinatou plochu ve východní části areálu. Díky jeho poloze, rozměru a orientaci, bude sloužit jako ochranný val okolo domu a stane se jeho přirozenou součástí.

Samotný pozemek včetně blízkého okolí i přístupové cesty po ulici Trtílkova je v majetku Statutárního města Brna. Podle platného územního plánu města Brna se jedná o zastavěné území města, plochu stavební stabilizovanou pro veřejnou vybavenost. Podrobnější účel využití – sociální péče.

Koncept návrhu se zaměřoval na výhledy do zeleně a zpracováním svahu, jako společného venkovního hřiště se zákoutími. Bylo snahou dosáhnout jedinečné atmosféry místa spojeného s pocity jako jsou vnitřní klid, vyrovnanost, souznění, pokora a harmonie. Zároveň nabídnout všem hostům a pacientům kýžené útočiště a porozumění. Snahou bylo rovněž plynulé přecházení prostoru z exteriéru přes krytou část do interiéru. Poskytnout obyvatelům domu proměnlivé prostory odvíjející se od jednotlivých provozních celků. Práce s atrii poskytujícími rozdílnou náplň a atmosféru se stala jedním ze stěžejních bodů při navrhování.

Nedílnou součástí návrhu je oddělení provozů a zajištění příjemného a funkčního prostředí s dostatečným soukromím pro specifické skupiny hostů – pacienti, rodiče, zaměstnanci a občasní návštěvníci Domu pro Julii.

Podle příslušného provozu je celý objekt rozdělen do několika části:
- Ubytovací částpro rodiče s možností samostatného vstupu z exteriéru.
- Pokoje pro děti - ubytovací část, všechny pokoje jsou orientovány do vnitřního atria (jihovýchod,
jihozápad).
- Byt posledního rozloučení se smuteční zahradou.
- Spojovací chodba s hernou v podobě zimní zahrady.
- Společenská část, místnosti denních aktivit, dílny, denní stacionář a vnitřní atrium.
- Administrativa na nároží, které je nad terénem, budou umístěny kanceláře a provozní zázemí, sklady bez nutnosti denního osvětlení jsou navrženy v zadní části pod terénem.

Protože je stavba financována z darů a dotací, je možné projekt realizovat po více etapách:
1/ Vybudování administrativního patra fungujícího na začátku provozu jako zázemí terénního hospice, denní stacionář a půjčovna zdravotních pomůcek.
2/ Nástavba veřejné části umožní zvýšení kapacity denního hospice a přidá místnosti denních aktivit. Spodní podlaží se mění na čistě provozní část.
3/ Vybudování pobytového křídla s pěti pokoji pro děti a pěti pokoji pro rodiče umožní vícedenní pobyty. Součástí etapy je byt posledního rozloučení a spojovací chodba, která uzavře pobytové atrium.
4/ Dostavba samostatného patra rodičů zvýší kapacitu pro vícedenní pobyty na dvojnásobek. Pokoje rodičů v pobytovém křídle se změní na dětské.

V první etapě bude vybudováno 1. podzemní podlaží, které bude umožňovat základní provoz denního stacionáře a bude obsahovat zázemí pro terénní hospic a administrativní práci. Po dokončení II. etapy bude toto podlaží sloužit čistě jako administrativní a skladovací část. Vchod do budovy v tomto podlaží bude sloužit pouze zaměstnancům a zásobování.

Půdorys 1. nadzemního podlaží se dělí na 3 provozní celky – veřejnou část, pokoje pro děti a byt posledního rozloučení. Celky jsou vzájemně propojeny a obchozí kolem centrálního pobytového atria. To poskytuje obyvatelům prostor pro společné setkávání v rámci komunity a zároveň je odděleno od vnějšího areálu parku. Místnosti kolem menšího vnitřního atria slouží pro denní aktivity - kino, dílny, muzikoterapie, snoezelen, wellness apod. Hlavní společenská místnost je pomyslně rozdělena na veřejnou a poloveřejnou část určenou pro obyvatele hospice. Je navržena jako multifunkční prostor sloužící všem potřebám obyvatel i návštěv.

Společenská místnost Je navržena jako multifunkční prostor sloužící všem obyvatelům hospice pro chvíle setkávání během celého dne. Primární náplní je společné stolování během snídaně, oběda a večeře ve veřejné části. Nechybí zde ani herní kout, který je součástí vestavěných skříní, a piano. Zadní část slouží volnočasovým aktivitám. Umožňuje sledování TV, hraní her v PC koutku nebo četbu a posezení u krbu s výhledem do parku. Prostor lze variabilně měnit. Možným využitím prostoru může být divadelní vystoupení, přednáška, společná beseda, slavnostní stolování nebo lekce cvičení.

Patro pro rodiče nabízí jednak žádoucí soukromí, ale také místo pro společné setkávání s ostatními rodiči. Každý pokoj má svou vlastní terasu s výhledem do okolního parku. Velká střešní terasa s panoramatickým výhledem na město může sloužit pro společenské akce, cvičení, společné pozorování hvězd anebo k relaxaci. Vyhlídkový chodník po střechách domu vede ke kapli na vrcholku svahu. Podél něj jsou navrženy zvýšené záhony pro pěstování bylinek a zeleniny, komunitní včelí úly, hmyzí hotel apod.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ČTYŘSTĚN