Kavárna Pedagogické fakulty MU

Kavárna Pedagogické fakulty MU
Spolupráce:Martina Fojtíková
Adresa: Poříčí 31a, Staré Brno, Brno, Česká republika
Investor:Masarykova univerzita
Projekt:2018
Realizace:2019


Jedná se o vytvoření kavárny jako nového místa setkávání pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako vhodný prostor byly vybrány dvě učebny v přízemí, které jsme stavebně propojili a vyčistili v důstojnou kavárnu s reprezentativními vstupy vhodnou pro akademickou půdu.

Prostor kavárny má odrážet různorodost, která je na pedagogické fakultě s tak širokým záběrem všudypřítomná a zároveň podpořit prolínání a výměnu informací mezi všemi návštěvníky. Vnitřní vybavení proto nabízí několik různých typů sezení od klasického kavárenského stolku přes jednotlivá místa podél stěny a u velkého komunitního stolu, až po neformální sedačky v prostoru lounge. Nábytek je tvořený především mobilními prvky tak, aby se mohl prostor kontinuálně měnit podle potřeby.

Kavárna by se měla stát společným centrem neformálního setkávání jak pro studenty, tak pro pedagogy. Z toho důvodu je stěžejní, aby se logicky napojila na stávající pohyb uživatelů budovy - její hlavní vstup je navržený novým otvorem přímo v ose frekventovaného přístupu do vedlejší budovy fakulty, vedlejší vstup ji pak propojuje s posezením na chodbě a také s plánovanou terasou na dvoře budovy. Vnitřní uspořádání s ústředním barem dělí prostor na tři části s rozdílnou atmosférou, které jsou ale zároveň propojené a přehledné. Dva východy umožňují plynulý pohyb pro objednávky na baru v čase oběda a přestávek.

Zázemí a technické napojení respektuje omezení historické budovy, aniž by bylo nutné obětovat logiku vnitřního prostoru.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ČTYŘSTĚN