Denní stacionář „Olga“ v Říčanech

Denní stacionář „Olga“ v Říčanech
Spolupráce:Lucia Horkavá, Zuzana Krajčiová
Adresa: Blahoslavova, Říčany, Česká republika
Projekt:studie soutěž
Realizace:2013


Analýza místa
Pozemek, který byl určen pro výstavbu stacionáře, je svažitý a klesá směrem k jihu a jihozápadu s rozdílem téměř sedmi metrů. Sousedící hlavní Samotný objekt domu s pečovatelskou službou je robustní třípodlažní stavba s podsklepením, která nevyužívá potenciál parteru pro funkce pobytového charakteru.

Novostavbu stacionáře jsme se rozhodli situovat v západní části pozemku vzhledem k vhodnějším prostorovým předpokladům, pro možnost realizovat podmiňovanou provozní vazbu na DPS-D, příhodnější situaci vzhledem k bezbariérovému napojení na veřejnou komunikaci a v neposlední řadě s ohledem na orientaci ke světovým stranám a zachování jižní slunné zahrady pro bezbariérový přístup klientů. 

Základní koncepce
Stavba je navržena a uspořádána tak, aby vycházela ze specifických potřeb seniorů, těžila z kladů lokality a naplňovala programové zadání vyhlašovatele. Hlavní priority návrhu představují:
a/ přímou vazbu a maximální propojení se zahradou
b/ bezbariérovou koncepci
c/ maximalizaci expozice přirozenému dennímu světlu
d/ volný půdorys, flexibilní dispozici
e/ funkční provozní uspořádání


Architektonické řešení

Stacionář je navržený jako přízemní pavilonová stavba s centrálním atriem a ochozem. Jednotlivé fasády navrženého objektu jsou nepravidelně zalamované a natočené s příhodnou orientací ke světovým stranám tak, aby byla maximalizována délka obvodové plochy a efektivně využito přirozené denní světlo. Na severní straně fasáda ustupuje, aby umožnila vytvoření dostatečného předprostoru s krytým vstupem a požadovaný počet parkovacích stání.

Střechu objektu tvoří segmentově lomená tuhá deska a její sklon stoupá směrem od atria. Výška střechy je proměnlivá, segmenty se zvedají a klesají tak, aby byla docílena potřebná světlá výška jednotlivých prostor rozdílných funkcí (vyšší světlá výška v denní místnosti, nižší v zázemí a ubytování). Zalomení střechy, její snížení na východní straně, navíc umožňuje subtilní napojení ke stávajícímu objektu tak, aby nový objekt nestínil jeho ubytovací část. Zvýšení severozápadního nároží naopak vizuálně podpoří poměr nově navrženého jednopodlažního objetu vůči vyšší stávající budově. Součástí střechy jsou i kopulovité světlíky.

Fasáda plně přiznává použitý materiál v horizontálním obkladu. Dřevo je materiálem, který patří mezi obnovitelné zdroje, má strukturu, vůni, evokuje pocit domova, tradice atd. Okna i dveře respektují jednotný modul, uplatňují se ve fasádě samostatně nebo jsou sdruženy v prosklenou stěnu.

Konverze na byty pro seniory

Skeletová konstrukce s volným půdorysem, před-připravenost technické infrastruktury (voda, elektro, kanalizace) a bezbariérová koncepce umožní snadnou konverzi na byty zvláštního určení nebo bydlení.

Zahrada

Zeleň dotváří celou parcelu včetně vstupu do nově navržené budovy stacionáře, před kterou se tyčí solitér listnatého stromu jako orientační prvek v prostoru ulice. Zeleň jakoby prostupovala budovou, vine se átriem a plyne přes pobytovou terasu jižní zahradou. Jižní zahrada nabízí její plné interaktivní využití v podobě prolínajících stezek, které lemují lavičky, altánek, venkovní ohniště, bylinková zahrádka, kamenný labyrint, petanque nebo ve východní části venkovní fitness stroje.

Konstrukční a materiálové řešení

Stavba je řešena jako nízkoenergetická dřevostavba v systému těžkého dřevěného skeletu. Výhodou navrženého systému je možnost variability dispozice díky velkým rozponům mezi jednotlivými nosnými prvky a rychlost výstavby obecně typická pro dřevostavby.

Ekologie
Přirozená cirkulace vzduchu přes středové atrium, prosklené plochy na jižní fasádě a systém jejich zastínění dostatečnými přesahy střešní roviny budou využity k ochlazování objektu během letních měsíců (přirozeným provětráním) a v zimních měsících pak k prohřívání interiéru (solárními zisky).
Cílem je optimální hospodaření s energiemi přirozenou cestou a bez velkých počátečních výdajů na pořízení technologického vybavení.
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
vysledek souteze
alois
28.03.13 11:14
re:vysledek soutěže
Gabriela Kaprálová, ASGK
15.04.13 10:30
vysledek souteze
jakub havel
16.04.13 06:02
re:vysledek soutěže
Gabriela Kaprálová, ASGK
17.04.13 09:48
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ASGK Design, s.r.o.