Český dům Bratislava

Český dům Bratislava
Adresa: Prepoštská 2088/6, Staré mesto, Bratislava, Slovensko
Investor:ČESKÁ CENTRA - státní příspěvková organizace při MZV
CHT spol. s.r.o. – majitel objektu
Projekt:2020
Realizace:2021-22


České centrum v Bratislavě sídlilo donedávna (do. r. 2019) v prostorách budovy České ambasády. Bohaté kulturní a společenské aktivity Českého centra, které se v Bratislavě těší velké popularitě, si zasloužily změnu v podobě samostatného Českého domu, stejně jako je tomu u Slovenského domu (inštitútu) v Praze. Pro nové sídlo byl zvolen půvabný, avšak nevelký renesanční měšťanský dům v Prepoštské ulici č. 6 na pěší zóně historického centra Bratislavy.
Český dům na nové adrese byl v původním stavu slavnostně otevřen v rámci 30. výročí Sametové revoluce v listopadu 2019. Tento památkově chráněný objekt ze začátku 17. století byl renovován před cca 30. lety pro kancelářské účely. Pro novou funkci Českého domu bylo zapotřebí ho nově stavebně upravit a re kolaudovat v souladu s novým funkčním využitím společensko-kulturního centra se shromažďovacími prostory pro veřejnost.

Zadání klienta bylo vytvořit důstojný a reprezentativní stánek české kulturní diplomacie, který bude přispívat ke komplexní prezentaci České republiky na Slovensku, propagaci kultury, vědy a techniky a jako informační a kontaktní místo pro širokou veřejnost.
Naléhavá potřeba vzniku multifunkčních prostor, ideálně v parteru objektu bezprostředně spojeného s ulicí, a přísná požárně bezpečnostní pravidla byly klíčovými úkoly, které měl návrh stavebních úprav a interiéru splnit. Právě požární požadavky dále formovaly celkový vzhled interiéru včetně použitých materiálů. Kvůli nárokům na nehořlavost materiálů ve vstupní hale a v celé částečně chráněné únikové cestě, byl zvolen perforovaný vlnitý plech a kovové detaily (např. zábradlí) jako hlavní materiál interiérových prvků.
Návrh nového interiéru působí reprezentativně a minimalisticky, jako neutrální obálka, která povznáší renesančního ducha stavby a zároveň nechává vyniknout budoucím akcentům v barvách státní trikolóry a v podobě jemných detailů mobiliáře a informačního systému Českých center. Svým způsobem stísněný prostor působí po rekonstrukci vzdušně, přátelsky, kreativně a moderně díky použitému materiálu nábytku i barevnosti v neutrálním tónu s ohledem na proměnlivou barevnost vystavovaných děl a produktů českého designu.
Zásadní pozornost byla věnována reprezentativním klenutým prostorům v přízemí objektu. Z ulice se vstupuje do uvítací haly s recepcí (někdejšího vjezdu pro kočáry s koňmi). Vlevo od vstupní haly jsme při první obhlídce objektu objevili prostorný sál s klenutým stropem, který má požadovaný potenciál pro víceúčelové využití. Avšak do sálu se původně vstupovalo zezadu, úzkou chodbou.
Vstup do sálu za rohem nebyl pro budoucí účely vhodný a z hlediska historického nedával žádnou logiku. I proto jsme se rozhodli zapátrat v archivu městského úřadu na ochranu památek (MUOP). Průchod mezi halou a přilehlým sálem se nám povedlo objevit nejenom ve starých dokumentech a dobových fotografiích z 19. století, ale nakonec i opatrným stavebně-technickým průzkumem na stavbě. Po shromáždění dostatečných důkazů nám památkáři dali zelenou pro obnovu tohoto průchodu. Tím však nebylo vše vyhráno. Stavebními zásahy v cca 70.-tých letech minulého století byla významně navýšena skladba podlahy v sále a z ekonomických i statických důvodů nebylo žádoucí jí znovu vybourat. Museli jsme se jako architekti společně se statiky vypořádat s nelehkou situací a najít řešení, jak propojit místnosti s výrazným výškovým rozdílem podlah (cca 70 cm) a zároveň zachovat dostatečně vysoký průchod bez toho, abychom staticky zasáhli do nosné konstrukce klenby s náběhem paty přilehlé lunety. Pro překonání výškového rozdílu jsme ve vstupní hale navrhli schodiště se zaoblenou podestou tak, aby co nejméně překáželo ve směru úniku z budovy.
Multifunkční sál je navržen pro rozmanité společenské účely a nabízí variabilní využití včetně konání výstav, společenských setkání či přednášek. Součástí vstupní haly s recepcí je malý shromažďovací prostor, prezentace a drobný prodej českého designu. Vzájemným propojením obou prostor se povedlo naplno využít potenciál přízemí budovy pro společenské účely, a dokonce je dále rozšířit pomocí navržené window gallery ve výloze za recepcí i do exteriéru ulice. Jsme velmi rádi, že jsme přispěli návrhem parteru ke vzniku fenoménu Prepoštská United.
Vestavěný nábytek recepce, lavice a vestavěné skříně za recepcí jsou navrženy z perforovaného a zvlněného bílého plechu na ocelové rámové konstrukci společně s masivní deskou z běleného dubu. Průhlednost, vrstvení a podsvícení konstrukce dodává nábytkům pocit lehkosti a elegance. Nehořlavost materiálů, nápaditost celku, ale i prostorová úspornost s ohledem na útlý prostor vstupní haly byly hlavními kritérii návrhu. Monochromatickou "obálku" prostor tvoří podlaha z velkoformátové keramiky á la cementová stěrka společně s cementovou stěrkou stěn a kleneb.
Dominantním prvkem parteru, je originální 3 metry dlouhý lustr z ocelových trubek a foukaného opálového skla, které souzní s klenutým prostorem uvítací haly a multifunkčního sálu. Navrhli jsme ho speciálně pro Český dům v Bratislavě ve spolupráci s tradiční českou firmou pro výrobu svítidel LUCIS.
Koncept interiéru Českého domu v Bratislavě je založen na propagaci a maximálním využití originálního českého designu a řemesla, který má důstojně reprezentovat Česko v zahraničí. Další dvě patra, které slouží jako kanceláře s jednacími prostory, jsou navrženy z odlehčeného kancelářského nábytku značky MASTER & MASTER z ocelové tyčoviny v kombinaci s dubovou překližkou opláštěné přírodním marmoleem.

V podkroví je umístěn další multifunkční výstavní a kulturně společenský prostor, který se s ohledem na menší požadavky klienta upravoval minimálně.
Fasáda ČDB prošla dílčí kultivací zejména v parteru. Povrchy byly sjednoceny a byly zde umístěny mobilní výstavní bannery. Součástí výstavních prostor je i plocha výlohy, která funguje jako window gallery a nabízí ukázky chystaných výstav, událostí, či přímo českého umění, často ve spolupráci se sousedícím Domem fotografie.
Interiér ČDB působí vzdušně, demokraticky, přátelsky, přirozeně, kreativně a moderně stejně jako instituce, která v něm sídlí.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ASGK Design, s.r.o.