Delphinium - rozšíření městské knihovny ve Stockholmu

Delphinium - rozšíření městské knihovny ve Stockholmu
Autor: Heike Hanada
Adresa: Odengatan, Stockholm, Švédsko
Soutěž:2006-07
Realizace:2007


V roce 2006 byla vypsána dvoukolová mezinárodní architektonická soutěž na rozšíření městské knihovny ve Stockholmu. Stávající budova, kterou před 75 lety navrhl architekt Gunnar Asplund, totiž přestala kapacitně vyhovovat.
Ze stovek odevzdaných návrhů vyhrál projekt německé architekty Heike Hanada z výmarského ateliéru Laboratory of Art and Architecture. Projekt této architektky, která střídavě žije mezi Výmarem, Berlínem a Tokiem, nese název „Delphinium“ a tvoří jej jasný devítipatrový blok a nízké jednopodlažní pódium.
Porota u vítězného projektu chválí, „že nová veřejná stavba vytváří Asplundově knihovně důstojný rámec a propůjčuje ji jasné pozadí při klasických pohledech z ulice Odengatan. Díky uctivému rozestupu je těmto dvěma různým stavbám dána možnost vzájemného soužití. Nízké pódium s kruhovitou vnitřní zahradou slouží jako vstupní budova se snadnou vizuální orientací a vytváří přechod i spojnici mezi oběma budovami. Obnova a napojení ke stávajícímu kopci zahradní plochou vytvoří v městském prostoru novou veřejně přístupnou krajinu neobyčejných kvalit.“ Podle poroty vícepodlažní blok podél Gyldéngatan svojí polotransparentní fasádou reflektuje kopec a navíc zdůrazňuje jeho profil v krajině města. Projekt „Delphinium“ nejlépe naplňuje vizi jasné, otevřené a komunikativní knihovny. Návrh také nejlépe vyplňuje kulturní i historickou mezeru v obrazu města.
Předpokládaná investice do rozšíření knihovny je 625-795 mil. SEK (přibližně 2-2,5 mld. Kč) a dokončení je stanoveno na rok 2013.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Heike Hanada