Centrum současného umění DOX+

Centrum současného umění DOX+
Soubor budov DOX+ rozšiřuje Centrum pro současné umění DOX v Praze v České republice. Původní komplex s těžištěm v expozičních prostorech byl rozšířen o speciální prostory pro tanec, hudbu, film a školu architektury.
DOX+ tvoří tři objekty: administrativa se školou architektury, experimentální hudební a taneční sál, taneční zkušebna. Budovy jsou z hlediska architektury jedním kompozičním celkem. Tento princip je symbolicky vyjádřen jednotným barevným odstínem světle šedé barvy a plastickým provázáním všech částí do jednoho objemu. Ve výsledku tak lze komplex vnímat jako jednu strukturovanou sochu.
Administrativní část se vstupními prostory, klubem a restaurací slouží ze své větší části jako škola architektury ARCHIP. Budova vznikla rekonstrukcí původní budovy ze 70. let a její základní typologický rozvrh vnitřního jádra a volné dispozice byl zachován. Úpravy interiéru respektují v detailu a materiálech dobu vzniku objektu (linoleum, dřevěné dýhované dveře, teraco...).
Experimentální hudební a taneční sál a taneční zkušebna jsou odlity z pohledového betonu. Železobetonové objekty jsou „oblečeny“ do měkké fasády, která je chrání před promrzáním nebo naopak přehříváním. Izolační vata je potažena pružnou izolační membránou, která je pak v pravidelném rastru kotvena do betonu. Fasáda pohlcuje zbytkový hluk unikající ze sálu a snižuje akustickou zátěž obytného dvora. Díky vzoru, který vychází z čalouněného nábytku, připomínají sály dvě velké pohovky. Uplatnění vzoru čalouněného nábytku bylo zvoleno pro jeho účinnost při rozložení tahových sil po povrchu látky. Jeho zvětšením neutrpěly jeho statické vlastnosti a díky tomu nedochází v extrémních mrazech při smrštění fólií k jejich roztržení a při oslunění a vysokých povrchových teplotách ke ztrátě přepětí.
Sál má proměnou akustiku a lze jej tak připodobnit k hudebnímu nástroji, který je možné zvukově vyladit dle potřeby konkrétní produkce. K tomuto účelu slouží přetáčivé trojstěnné podstropní panely a foyery. Trojstěnné panely jsou opřeny zvukově pohlcujícím, difúzním a odrazivým povrchem.  Přetáčením je možné korigovat akustické vlastnosti stropu a tím měnit akustické parametry celého sálu. Pro prodloužení doby dozvuku hlavní sál obklopuje prstenec foyerů, které lze v případě speciálních představení využít jako dozvukové komory. Přidáním těchto prostor k objemu hlavního sálu dojde k výraznému prodloužení doby dozvuku především na spodních frekvencích. Díky čtvercovému půdorysu nebylo nutné stěny obkládat akustickými obklady. Sál má kapacitu 550 osob a za krátkou dobu své existence proslul kvalitou své akustiky. V současné době je využíván i jako referenční nahrávací studio. Technické vybavení sálu zahrnuje například výsuvné hlediště, scénickou technologie s opon s elevací, laserový projektor a další.
Střecha sálu je zatravněnou loukou sloužící pro relaxování, venkovní instalace nebo jako hlediště pro venkovní představení. Nad hledištěm je umístěna vysutá lávka pro akrobatický tanec.
Taneční zkušebna je prostorem o půdorysném rozměru shodném s jevištěm hlavního sálu. Nad vnitřním dvorem „tančí“ na šikmých sloupech. Jejich geometrie není náhodná, ale vyhýbá se dopravnímu rozvrhu a technickým instalacím pod dlažbou.
Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Petr Hájek Architekti