Vltavská filharmonie - soutěžní návrh 4. místo

Vltavská filharmonie - soutěžní návrh 4. místo


Spolupracující profese:
Akustika:
Marc Quiquerez / Nagata Acoustics International, Inc.
Zahradní architektura: Tereza Havránková
Architektura: Sára Gebauerová, Matúš Sumbal
Rozpočty: Petr Sadovský
Statika a konstrukce: Juraj Cholvádt
Technické profese: Dušan Zoula, Michal Dědourek, Ladislav Říha, Milan Hlava
Vizualizace: VIZE renderings
ARCHITEKTURA NÁVRHU
Architektura návrhu vychází z inspirace řekou Vltavou a její energií. Proudění vody je transformováno do tvarů sálů v exteriéru i interiéru. Inspiraci proudění vody jsou podřízeny všechny konstrukce i detaily stavby.
Foyer hlavního sálu s komunikačními rampami je otevřen velkým oknem s výhledem na panorama centra historického města, řeku Vltavu a siluetu Pražského hradu. V místě nejvyšším je navržena venkovní terasa s panoramatickým výhledem
V budově je zřízen prohlídkový okruh hlavními součástmi komplexu, s průhledem „trojúhelníkovým oknem“ přímo do hlavního sálu a vyhlídkou na panorama Prahy a řeku Vltavu.
Vyhlídkové interiérové rampy jsou vnitřními promenádami a propojují společenské prostory.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
„Oblázky“ koncertních sálů důstojně stojí na platformě svažující se k řece. Platforma je velkolepým veřejným prostorem s kavárnou, terasou, restaurací, vyhlídkovými schodišti a pobytovými loukami. V útrobách platformy je vstupní hala, do které prostupují oblé tvary venkovních skořepin sálů. Centrální hala je v těžišti volného prostoru obklopená servisními prostory s přehlednými vstupy a pohledovou provázaností.
Budova filharmonie je provázána s okolním městem. Návrh je řešen tak, aby byl nejen kulturním a společenským centrem místa, ale v jistém smyslu veřejným prostorem s funkcí náměstí.

AKUSTICKÉ ŘEŠENÍ
Mimořádná péče byla věnována akustickému řešení všech tří sálů.
Dispozice „hlavního“ sálu a „malého“ sálu jsou řešeny jako „vinice“. Diváci obklopují jeviště ze všech stran tak, aby měli dobrý fyzický i vizuální kontakt během představení.
Tvar hlediště je inspirovaný prouděním vody a vytváří „proudnice“ kolem jeviště. Stěny jsou pečlivě orientované a mají strukturovaný povrch pro optimální odraz zvukových vln. Rozměry a tvar sálu zohledňují rovnoměrné rozložení odrazů zvuku v čase a prostoru. Proporce a zvolený objem zajištují dostatečný dozvuk. Vzduchotechnika je integrována do komor pod sedadly a neslyšně proplavuje prostor čerstvým vzduchem.
Akustický návrh počítá s optimalizací poměru brzkých odrazů s dozvukem pro vyvážení zřetelnosti zvuku a jeho bohatosti. Hlediště je strmé pro dobrý výhled i poslech. Diváci mají pocit těsného kontaktu s hudebníky a ostatními diváky v sále. Průměrná výška stropu v sálech je 21 m. Výška stropu nad jevištěm je přibližně 14–15 m – nad ním je umístěn akustický reflektor, který umožňuje řídit zpoždění a distribuci brzkých odrazů při zachování velkého objemu. Mělké převisy po stranách pódia poskytují hudebníkům brzké odrazy.
Víceúčelový sál je navržen samostatně jako tzv. „black box“. Výška sálu je 13 m. Stěny a strop jsou opatřeny akustickým tvarováním a panely proměnné akustiky. Materiály pro odrazné plochy jsou těžké (30 kg/m² pro stěny a 60 kg/m² pro stropy) a opatřeny profilací o hloubce 10–50 mm.
Akustické absorbéry jsou v prostoru rovnoměrně rozmístěny, přičemž jsou navrženy pro ovládání širokého frekvenčního rozsahu. To je doplněno použitím variabilních akustických závěsů nebo panelů pro zajištění flexibility pro různé programy: koncerty, nahrávání, taneční představení… Pro flexibilní prostorové uspořádání návrh počítá s elevací jeviště a posuvným panelem, co umožňuje zmenšit nebo rozdělit místnost pro optimalizaci logistiky mezi akcemi.
Zvláštní pozornost je věnována akustickému řešení z hlediska izolace a regulace hluku a vibrací. Hodnota „Noise Criterion“ je pro hlavní a malý sál rovna NC-15, pro víceúčelový sál a velké zkušebny NC-20.
Vzhledem k nebezpečí přenosu vibrací konstrukcemi a venkovního hluku bylo použito několik stavebně konstrukčních opatření. Sály jsou navrženy formou „box in box“ se samostatnou vloženou konstrukcí a také je uložen pružně. Konstrukce střechy, okolní konstrukce podlaží a komunikací jsou umístěny samostatně.

DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ
Komplex se skládá ze tří částí:
I. část
Objemy sálů umístěné na „veřejné platformě“. Velký a malý sál jsou napojeny na společné komunikační jádro a mají bezprostřední napojení na zázemí, zkušebny, šatny orchestrů a skladové prostory nástrojů.
Víceúčelový sál je z důvodu eliminace případných hluků daných odlišnými produkcemi navržen jako samostatně stojící.
II. část
Kompaktní podnož budovy s veřejným prostorem „platformy“ na střeše. Zde je v těžišti situována hlavní vstupní hala, ze které jsou přístupy do tří sálů a do ostatních provozů, servisních provozů, šaten, restaurací, kaváren. Vstup do hlavní haly je navržen ze všech přístupových směrů.
V těchto úrovních je budova napojena na zásobovací rampy a technický provozní uzel. Jsou zde prostory administrativního a provozního zázemí orchestrů, šatny, zkušebny, vedení filharmonie
III. část
Garáže, strojovny a technické zařízení v páteřním kolektoru. Tyto provozy jsou umístěny v nejnižších patrech suterénu tak, aby tato horizontální dopravní a technická infrastruktura mohla být logicky a bez kolizí napojena vertikálními koridory na obsluhované části budovy.

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Vnější konstrukce sálů je železobetonová skořepina s akustickým obkladem z dřevěných lamel v interiéru. Sály mají konstrukci „box in box“ obloženou dřevem. Konstrukce sálu jsou odpružené od základní platformy, na které stojí. Samotná platforma je železobetonovým skeletem založeným na pilotách. Povrchy jsou ušlechtilé a pohledové. Podlahy podle své povahy jsou opatřeny dřevem, kamenem, kletovaným betonem, stěrkami…
Materiálové řešení exteriéru vychází ze základního architektonického konceptu. Jsou voleny materiály trvanlivé a solidní. Hlavní konstrukce je provedena z kvalitního pohledového betonu. Obklady hlavních sálů jsou ze sklokeramických trojúhelníkových šablon.
Vyhlídkové schodiště teras je v kombinaci betonu a dřeva navrženo tak, aby se na něm dalo i pohodlně sedět.
Materiály interiéru jsou trvanlivé a ušlechtilé (pohledový beton, sklo, nerezová ocel, dřevo). Vložené sály jsou opatřeny profilovaným obkladem z dřevěných dýhovaných desek doplněných masivním dřevem. Podlahy v sálech jsou dřevěné. Podlahy ve foyerech jsou lité, povlakové, dřevěné, v částech v kombinaci s kamenem.
Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Sic!
Vích
15.07.22 04:16
Priste 3 vejce ?
Dr.Lusciniol
20.07.22 05:56
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Petr Hájek Architekti