Bytový dům Na Topolce

Bytový dům Na Topolce
Adresa: Na Topolce, Podolí, Praha, Česká republika
Investor:AT Development, a.s.
Projekt:2003
Realizace:2008
Užitná plocha:2750 m2
Plocha pozemku:1410 m2
Obestavěný prostor:605 m3


Urbanistické řešení
Pozemek pro budoucí bytový dům se nachází mezi ulicemi Ve Svahu a Na Topolce. Terénní rozdíl jižního svahu mezi ulicí Na Topolce a Ve Svahu je cca 16 metrů. Na východní straně je pozemek omezen veřejným schodištěm kolem „Libušiny studánky“ spojujícím zmíněné ulice. Západně od schodiště začíná řada stávajících vil z třicátých let 20. století, které jsou třípodlažní. Na severní straně ulice Na Topolce stojí výrazný šestipodlažní objekt, postavený v sedmdesátých letech minulého století. Na východní straně je pozemek definován stávajícím masivním panelovým domem ze sedmdesátých let o devíti nadzemních podlažích.

Urbanistické a architektonické řešení
Dům se nachází v sousedství velmi rozdílných budov: vily v zahradě stojí v blízkosti obrovských panelových domů. Autoři chtějí konceptem návrhu vyjádřit roli nového bytového domu jako roli prostředníka mezi rozdílnými sousedními objekty. Svým dělením na menší objekty směrem k vilám dům získává měřítko zcela souměřitelné s třípodlažními vilami v zahradě. Celkovou hmotou pak reaguje na vysoký panelový objekt čp. 1066 a 1520.
Vlastní pozemek má jedinečný charakter – jihozápadní svah, jakých v této minimální vzdálenosti od centra Prahy mnoho neexistuje. Navržený objekt se musí otevřít na jih a západ. Oba směry nabízejí slunce a zcela originální výhledy. Vyšší, nepravidelné terasy nabídnou možnost výhledů přes střechy přilehlých objektů v ulici Sinkulova či Na Dolinách. Byty v nižších podlažích získají přímé spojení s budoucí zahradou.
Doprava v klidu bude řešena v podzemních garážích, které budou přístupny z ulice Ve Svahu tak, aby co nejméně obtěžovaly okolí. Stávající parkoviště pro cca 6 aut bude přemístěno do polohy podél ulice Na Topolce, dětské hřiště a přístřešek na tříděný odpad bude posunut východním směrem. Pěší komunikace a schodiště kolem „Libušské studánky“ zůstávají nezměněny.
Navrhovaný objekt je komponován jako soubor – srostlice do sebe zaklesnutých hmot z nichž většina má půdorysnou velikost stávajících vil a výšku čtyři až pět podlaží. Kompozice těchto hmot na prudkém svahu mezi ulicemi Na Topolce a Ve Svahu vytváří sérii výrazných pravidelných teras a balkonů. Nejvyšší hmota je zároveň základem fasády do ulice Na Topolce. Severní část prostřední hmoty a východní křídlo uliční fasádu Na Topolce dotvářejí. 
Hmoty srostlice jsou relativně volně usazené ve svahu směrem k ulici Ve Svahu a mají lehký a prosklený charakter. Jejich úlohou je reagovat na terén a nabídnout maximálnímu počtu bytů ve svahu přímé spojení s budoucí zahradou ve svahu a jedinečné výhledy. Jihovýchodní křídlo, které vyrůstá přímo ze země má menší plochu zasklení.
Zmíněná kompozice je posazena na členitou podnož z lomového kamene. Tento materiál naznačuje příslušnost podnože k terénu a zahradě.
Objekt má tři obytná podlaží pod úrovní ulice Na Topolce. V nich jsou umístěny byty jednostranně osvětlené z jihozápadu a nebytové prostory. Tyto jsou osvětleny pomocí dvě podlaží vysokého atria, které zároveň prosvětluje prostor schodiště s výtahem.
Většina střech je řešena jako terasy se zelení. Garáže jsou umístěny pod celým objektem a jsou dvojpodlažní. Využívají rozdílu mezi severní a jižní hranou pozemku a jsou přístupné z ulice Ve svahu v nejnižším místě pozemku.

Stavebně-konstrukční řešení
Železobetonový vyzdívaný skelet, fasáda zateplená s vyzdívkou z Porotermu. Okna dřevěná Eurookna, hliníkové žaluzie na jižní, východní a západní straně, zábradlí sklo a kov.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Šafer Hájek Architekti